Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Email Drukuj

Dotacje Unijne - nowe rozdanie 2014-2020

Właśnie wystartowało nowe rozdanie dotacji unijnych. W latach 2014-2020 Polska ma do dyspozycji 82,5 mld euro w ramach polityki spójności. Na tę kwotę składają się:

Więcej…
 
Email Drukuj

Poradnik Świadomego Inwestora - już jest!

Wreszcie zakończyły się prace nad Poradnikiem Świadomego Inwestora czyli źródłem praktycznej wiedzy jak skutecznie i efektywnie przeprowadzić analizę finansową i dokonać wyceny wartości dowolnej spółki giełdowej.

Więcej…
 
Email Drukuj

Ekonomiczna wartość dodana czyli EVA (Economic Value Added) cz. 1

Często stosowaną metodą pomiaru wartości firmy dla jej właścicieli jest tzw. ekonomiczna wartość dodana czyli EVA (z ang. Economic Value Added), czyli zysk ekonomiczny, bazująca na zasadzie osiągnięcia przez firmę stopy zwrotu z całego zainwestowanego kapitału o wartości przewyższającej jego koszt.

Więcej…
 
Email Drukuj

Układ zamknięty, ale dlaczego niedoinformowany

Nie jesteśmy serwisem filmowym, ale dziś będzie o filmie :). W sumie trochę off topic, ale nie do końca. Właśnie obejrzałem - skądinąd całkiem niezły - film pana R.Bugajskiego pt. "Układ Zamknięty". Film w ostatnim czasie słynny z powodów swojej tematyki, co w oczywisty sposób daje do myślenia, a nawet może wywołać nieco przytłaczające zwykłego człowieka konkluzje (obyśmy już mieli takie czasy za sobą). Nie mniej parę zupełnie innych rzeczy zwróciło moją - jako finansisty - uwagę, i wymaga krótkiego komentarza.

Więcej…
 
Email Drukuj

Metoda bezpośrednia rachunku przepływów pieniężnych cz. 1

W przypadku metody bezpośredniej, wpływy ze sprzedaży oznaczają rzeczywiste gotówkowe wpływy, czyli tylko tą część sprzedaży, która została zapłacona gotówką. Niesie to za sobą taką konsekwencję, że wpływy ze sprzedaży mogą być niższe od przychodów wykazanych w rachunku wyników, ze względu na wystąpienie należności wyrażających tą część sprzedaży, która jeszcze nie została zapłacona. Z drugiej strony, wpływy te zawierają również tą część sprzedaży z poprzedniego okresu, która została zapłacona dopiero teraz (na skutek zmniejszenia należności). Podobnie (tyle, że na zasadzie odwrotności) jest z wydatkami. Są to tylko te koszty, które zostały przez jednostkę gospodarczą zapłacone, w tym także koszty z poprzednich okresów (zmniejszenie zobowiązań z tytułu przeszłych kosztów).

Więcej…
 
Email Drukuj

Co to jest inicjatywa JESSICA?

Inicjatywa JESSICA (czyli z ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas tj. Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Trwałych Inwestycji na Obszarach Miejskich) jest pierwszym tzw. pozadotacyjnym, zwrotnym instrumentem finansowym, utworzonym przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Rozwoju Rady Europy. Europejski Bank Inwestycyjny jest donatorem programu tj. dystrybutorem jego środków.

Więcej…
 
Email Drukuj

Wskaźniki oparte na rachunku przepływów pieniężnych cz. 1

Wskaźniki rentowności kasowej

Dodatkowych informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z punktu widzenia zdolności generowania środków pieniężnych dostarczyć mogą nam wskaźniki rentowności kasowej. Różni się ona tym od 'zwykłej' rentowności, opartej na księgowych wartościach wyniku finansowego, że zamiast niego, stosowana jest wielkość przepływów netto z działalności operacyjnej.

Więcej…
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Reklama