Analiza finansowa przedsiębiorstwa – jak sprawnie ją zrobić ?

Analiza finansowa od teraz już prosta!

Chcieliście kiedyś szybko dokonać analizy finansowej interesującego Was przedsiębiorstwa a nie wiedzieliście jak się do tego zabrać? Jak policzyć te wszystkie istotne wskaźniki? Jakie w ogóle wskaźniki w niej uwzględnić? Teraz jest to łatwe i proste bo przedstawiamy aplikację, która rozwiązuje wszelkie problemy związane z dokonaniem profesjonalnej analizy finansowej. Dokonuje wyliczenia szerokiej gamy wskaźników finansowych, a także wyznaczenia pełnej struktury i dynamiki poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych, na podstawie wprowadzonych danych bilansowych oraz rachunku zysków i strat (oraz, w razie potrzeby, dodatkowych informacji). Dlatego też, ten program stanowi proste i wygodne w obsłudze narzędzie. Jednocześnie, efektywnie realizuje swój główny cel – dostarcza szybkiej, bieżącej i niemal automatycznej informacji o stanie finansów badanej firmy.

Za pomocą tego programu można dokonać analizy każdego przedsiębiorstwa!

Co więcej, w zależności od potrzeb użytkownika istnieją dwie odmienne wersje programu, odmienne pod względem funkcjonalności i szczegółowości, przy czym każde z narzędzi zapewnia skuteczne przeprowadzenie oceny finansowej na wybranym poziomie szczegółowości. Poza tym, istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych funkcji w przypadku zapotrzebowania ze strony użytkownika.

W wersji Professional istnieje możliwość wprowadzenia danych i ich zbadania dla aż 24 okresów, bez żadnych ograniczeń dla użytkownika co do ich ram czasowych (każdy możliwy miesiąc, kwartał, rok, w dowolnych konfiguracjach) – w efekcie można dokonać analizy np. 24 okresów miesięcznych, 24 okresów rocznych czy kwartalnych, ale także mieszać dowolne okresy (o różnej długości) bez ograniczeń. Program służy także analizie właścicielskiej, w zakresie przeprowadzenia analizy piramidy DuPont, pozwalającej przeanalizować wpływ poszczególnych czynników na rentowność kapitału ROE, oraz w zakresie analizy tworzenia ekonomicznej wartości dodanej (economic value added EVA). Innowacyjną jest metoda oceny dynamiki pozycji bilansu i rachunku zysków i strat – użytkownik może wybrać do niej dowolne okresy. Nie ma także żadnych ograniczeń co do rodzaju rachunku zysków i strat (użytkownik ma do wyboru oba warianty: porównawczy i kalkulacyjny).

To dobre i tanie rozwiązanie!

Te programy do analizy finansowej służą do przeprowadzenia analizy:

  • rentowności,
  • płynności,
  • rotacji,
  • zadłużenia i jego obsługi,
  • struktury bilansu i rachunku zysków i strat,
  • dynamiki bilansu i rachunku zysków i strat.

Różnice w funkcjonalności programów polegają na zróżnicowaniu ilości prezentowanych i wyliczanych wskaźników finansowych, ilości i różnorodności wprowadzanych danych oraz szczegółowości okresów dla których dokonywane są analizy. W związku z tym, poniżej prezentujemy dwa rodzaje oferowanych programów.


Program Analiza Finansowa wersja Premium (wersja jednostanowiskowa):

Cena netto: 349,90 299,90 zł (368,88 zł brutto)

– analiza finansowa przedsiębiorstwa prowadzącego pełną rachunkowość i sporządzającego pełne sprawozdanie finansowe,

– 8 okresów, które mogą dotyczyć kwartałów lub ich wielokrotności (półrocze, 3 kwartały, pełen rok), w dowolnych konfiguracjach,

– 57 wskaźników, we wszystkich grupach mierników (np. rotacji należności z tytułu dostaw i usług czy rentowność EBIT), oraz grupy wskaźników wydajności, czy rynkowe,

– ograniczona analiza struktury bilansu oraz przychodów i kosztów,

– analiza dynamiki głównych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat (bez możliwości uwzględnienia inflacji),

– dostęp do filmów instruktażowych dotyczących funkcjonowania programu.

Podsumowując, dość zaawansowana, ale nie szczegółowa analiza finansowa przedsiębiorstwa, która pozwala uzyskać informację o stanie finansów firmy. Stąd, jest to dobre rozwiązanie dla tych co potrzebują na bieżąco znać sytuację finansową firmy, ale bez zbytniej szczegółowości.

analiza-finansowa-zamow_teraz


Program Analiza Finansowa wersja Professional (wersja jednostanowiskowa):

Cena netto: 799,90 699,90 zł (860,88 zł brutto)

– analiza finansowa przedsiębiorstwa prowadzącego pełną rachunkowość i sporządzającego szczegółowe sprawozdania finansowe,

– zarówno wariant porównawczy jak i kalkulacyjny rachunku zysków i strat (do swobodnego wyboru użytkownika),

– 24 okresy badawcze (dowolne miesiące, kwartały, lata, w dowolnych konfiguracjach – do swobodnego wyboru przez użytkownika),

– ponad 100 wskaźników, wiele nowych we wszystkich grupach mierników (np. rentowność EBITDA, jakość nadwyżki finansowej, rentowność „kasowa”, dźwignia finansowa, wskaźniki dotyczące rachunku przepływów – na podstawie dodatkowych danych, wskaźniki szczegółowej struktury aktywów i pasywów oraz rachunku wyników),

– interpretacja ogólna wskaźników,

– analiza DuPont,

– analiza ekonomicznej wartości dodanej EVA,

– pełna analiza struktury bilansu, przychodów i kosztów,

– innowacyjna analiza dynamiki bilansu i rachunku zysków i strat (użytkownik wybiera sobie dowolne okresy do porównania), łącznie z możliwością uwzględnienia zmian realnych (z inflacją) lub nominalnych (także swobodny wybór użytkownika),

– dostęp do filmów instruktażowych dotyczących funkcjonowania programu.

Podsumowując, pełna i profesjonalna analiza finansowa przedsiębiorstwa, która da Państwu mnóstwo informacji i danych o stanie finansów firmy. To świetne rozwiązanie dla tych co potrzebują na bieżąco monitorować sytuację oraz skutecznie i szybko reagować.

analiza-finansowa-zamow_teraz

Analiza finansowa może teraz być sporządzona szybko i skutecznie!