Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA
Email Drukuj

Rentowność kapitału własnego ROE

Poziom rentowności kapitału własnego (ROE z angielskiego 'return on equity') daje nam informację o efektywności wykorzystywania zaangażowanych w przedsiębiorstwo środków jego właścicieli do osiągania efektu gospodarczego w postaci zysku. Oczywistym jest, że zarówno wysoki poziom tak i wzrost ROE powinien być dobrze postrzegany przez analityków, ale przede wszystkim przez właścicieli.

 

Więcej…
 
Email Drukuj

 

Piramida Dupont: jak działa i jak ją analizować? cz. 1

Analiza Dupont zajmuje się analizą czynników składających się na rentowność kapitału własnego jednostki gospodarczej. Dotyczy ona cząstkowego przedstawienia składników tworzących ostatecznie rentowność kapitału własnego. Jak wiadomo, rentowność kapitału własnego stanowi kluczowy wskaźnik rentowności dla właścicieli firmy, którzy określają dzięki niemu stopę zwrotu z zainwestowanego przez nich kapitałów. Dzięki analizie Dupont można określić w jaki sposób poszczególne obszary składowe wpływają na rentowność kapitałów własny przedsiębiorstwa (co pozwala jednocześnie lepiej zdiagnozować miejsca generowania zysku i ich znaczenie dla tego procesu).

Więcej…
 
Email Drukuj

Jak analizować rentowność w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym? cz. 2

Z drugiej strony, przy podejściu do tej kwestii z punktu widzenia właścicieli jednostki dominującej, ich interesuje tak naprawdę tylko wynik finansowy wygenerowany przez spółkę dominującej oraz tą część wyniku jednostek zależnych należnej tej spółce. Zatem w rachunku zysków i strat jest to wynik dla właścicieli spółki dominującej (w naszym przypadku 30 mln zł). Takie podejście jest racjonalnym w sytuacji gdy akcjonariusze spółki dominującej chcę przeanalizować efektywność gospodarowania w obszarze który jest ściśle im przynależny.

Więcej…
 
Email Drukuj

Jak analizować rentowność w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym? cz. 1

Ponieważ sprawozdanie skonsolidowane ma postać odmienną od typowego sprawozdania jednostkowego, może czasem budzić wątpliwości natury analitycznej jak interpretować pewne wielkości oraz np. w jaki sposób używać ich do wyznaczenia wskaźników finansowych.

Więcej…
 
Email Drukuj

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane - jak to działa? cz. 2

Konsolidacja spółek pozwala przedstawić bardziej dokładny i szerszy obraz sytuacji przedsiębiorstwa (i powiązanych z nim jednostek). Należy pamiętać że niejednokrotnie spółki dominujące są jedynie jednostkami zarządzającymi innymi spółkami grupy które prowadzą konkretną działalność produkcyjną lub handlową. W efekcie spółka matka nie posiada majątku produkcyjnego, nie generuje żadnych przychodów i analiza takiej firmy nie przyniesie wielu wniosków. Dopiero analiza całej grupy da pełen obraz jej funkcjonowania i uwzględni jej specyfikę.

Więcej…
 
Email Drukuj

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane - jak to działa? cz. 1

Nie rzadko w pracy analitycznej można napotkać obok sprawozdań jednostkowych, także sprawozdania finansowe grup kapitałowych tj. grup firm składających się z co najmniej dwóch jednostek - w tym głównej tj. dominującej ('spółki matki') oraz zależnej ('spółki córki').

Więcej…
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Reklama