Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Operacje finansowe w firmie cz. 20: Spłata raty kredytu (200.000 zł)

Kredyt zmniejszy się o kwotę raty przy jednoczesnym zmniejszeniu gotówki. Rachunek przepływów wykaże wydatek z tytułu spłaty kredytu bankowego.

 

Bilans

Aktywa

Pasywa

Środki pieniężne

-200.000

Kredyty i pożyczki

-200.000

Aktywa

-200.000

Pasywa

-200.000

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy z działalności operacyjnej

0

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

0

C. Przepływy z działalności finansowej

-200.000

Spłata kredytów i pożyczek

-200.000

 

D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

-200.000

Brak operacji w rachunku zysków i strat.

Copyright by e-BizCom

 
Reklama