Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Operacje finansowe w firmie cz. 22: Poniesiony koszt np. usług obcych (1 mln zł) - zapłacony od razu.

Pomijamy podatki (VAT i dochodowy)

Koszty obciążają wynik, a jednocześnie będąc wydatkiem - pomniejszają stan gotówki.

 

Rachunek zysków i strat

Koszty operacyjne np. usługi obce

-1.000.000

 

Wynik finansowy

-1.000.000

Bilans

Aktywa

Pasywa

Środki pieniężne

-1.000.000

Wynik netto

-1.000.000

Aktywa

-1.000.000

Pasywa

-1.000.000

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy z działalności operacyjnej

-1.000.000

Wynik netto

-1.000.000

 

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

0

C. Przepływy z działalności finansowej

0

D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

-1.000.000

Copyright by e-BizCom

 
Reklama