Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Operacje finansowe w firmie cz. 24: Podatek dochodowy - naliczenie i zapłata

Do tej pory pomijaliśmy podatki w naszych operacjach aby nie gmatwać głównej idei danej operacji. Chcemy jednak pokazać jak wyglądają operacje związane z podatkami. Zacznijmy od naliczenia i zapłaty podatku dochodowego. Przychody ze sprzedaży 5 mln zł, koszty 4 mln zł (przychody i koszty już zapłacone), podatek dochodowy 200.000 zł:

a) naliczenie podatku

b) zapłata podatku

 

a) Naliczenie podatku już oczywiście obciąża wynik, a jednocześnie nie będąc jeszcze wydatkiem ? powiększają się zobowiązania wobec budżetu.

Rachunek zysków i strat

Przychody ze sprzedaży produktów

+5.000.000

 

Koszty operacyjne

-4.000.000

 

Wynik brutto

+1.000.000

Podatek dochodowy

-200.000

Wynik netto

+800.000

Bilans

Aktywa

Pasywa

Środki pieniężne

+1.000.000

Wynik netto

+800.000

 

 

Zobowiązania z tyt. podatków

+200.000

Aktywa

+1.000.000

Pasywa

+1.000.000

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy z działalności operacyjnej

+1.000.000

Wynik netto

+800.000

 

Korekty, z tego:

+200.000

 

- zmiana stanu zobowiązań

+200.000

korekta wzrostu zobowiązań ze znakiem '+'

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

0

C. Przepływy z działalności finansowej

0

D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

+1.000.000

b) Zapłata podatku pomniejsza stan gotówki i zmniejsza zobowiązanie z tytułu podatku. Mamy więc do czynienia z wydatkiem.

Bilans

Aktywa

Pasywa

Środki pieniężne

-200.000

Zobowiązania z tyt. podatków

-200.000

Aktywa

-200.000

Pasywa

-200.000

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy z działalności operacyjnej

-200.000

Wynik netto

0

 

Korekty, z tego:

-200.000

 

- zmiana stanu zobowiązań

-200.000

korekta zmniejszenia zobowiązań ze znakiem '-'

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

0

C. Przepływy z działalności finansowej

0

D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

-200.000

Copyright by e-BizCom

 
Reklama