Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Operacje finansowe w firmie cz. 28: Uzyskanie dotacji lub subwencji do działalności operacyjnej firmy (500.000 zł)

Uzyskanie dotacji oznacza przychód i jednocześnie wpływ środków pieniężnych w takiej samej kwocie.

 

Rachunek zysków i strat

Pozostałe przychody operacyjne, z tego:

+500.000

 

- dotacje

+500.000

 

Wynik finansowy

+500.000

Bilans

Aktywa

Pasywa

Środki pieniężne

+500.000

Wynik netto

+500.000

Aktywa

+500.000

Pasywa

+500.000

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy z działalności operacyjnej

+500.000

Wynik netto

+500.000

 

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

0

 

C. Przepływy z działalności finansowej

0

D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

+500.000

Copyright by e-BizCom

 
Reklama