Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Co to jest zmiana stanu produktów i jak może wpływać na analizę firmy? cz. 2

Omówiliśmy na czym polega zmiana stanu produktów, i skąd się bierze. W analizie finansowej przedsiębiorstwa a szczególnie w analizie przychodów i kosztów, a także związanej z nimi rentowności czy rotacji,

może mieć ona całkiem duże znaczenie, a dla kogoś nie znającego jej istoty - może wręcz wpływać na zafałszowanie wyników analizy. Oczywiście dotyczy to tylko analizy firm sporządzających wariant porównawczy rachunku zysków i strat. Na wstępie powinniśmy mocno zaakcentować podstawową sprawę: pozycji zmiany stanu produktów nie możemy traktować jak przychodów ze sprzedaży!

Specyficzne miejsce pozycji zmiany stanu produktów w rachunku wyników powoduje, że czasem traktuje się ją jako część przychodów. Tymczasem, jak już o tym wspominaliśmy - zmiana stanu produktów nie jest żadnym przychodem, a jedynie służy korekcie kosztów!

Dlatego przy analizie finansowej pierwszą sprawą jest aby właściwie określić przychody firmy.

Przykład

Odpowiedzmy sobie na pytanie: czy i o ile % wzrosły przychody ze sprzedaży w roku T w relacji do roku T-1?

Rok T

Rok T-1

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:

6.000.000 zł

5.500.000 zł

- przychody ze sprzedaży produktów

4.000.000 zł

4.200.000 zł

- zmiana stanu produktów

+1.000.000 zł

-200.000 zł

- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

1.000.000 zł

1.500.000 zł

Koszty działalności operacyjnej

5.500.000 zł

4.900.000 zł

Wynik ze sprzedaży

500.000 zł

600.000 zł

Pozornie wydaje się, że przychody ze sprzedaży wzrosły bo przecież pierwsza pozycja (przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi) jest wyższa w roku T niż ta w roku T-1. Ale przy analizie poszczególnych pozycji składowych widać, że pozycja zmiana stanu produktów miała wpływ na wartość przychodów zarówno w roku T jak i T-1. Aby właściwie określić poziom przychodów, należy uwzględnić jedynie przychody ze sprzedaży produktów, oraz towarów i materiałów.

Przychody i koszty po korekcie

Rok T

Rok T-1

Przychody ze sprzedaży w danym roku

5.000.000 zł

5.700.000 zł

- przychody ze sprzedaży produktów

4.000.000 zł

4.200.000 zł

- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

1.000.000 zł

1.500.000 zł

Koszty dot. sprzedanych w danym roku produktów, z tego:

4.500.000 zł

5.100.000 zł

- koszty działalności operacyjnej

5.500.000 zł

4.900.000 zł

- zmiana stanu produktów

-1.000.000 zł

+200.000 zł

Wynik ze sprzedaży

500.000 zł

600.000 zł

A zatem, przychody ze sprzedaży w rzeczywistości spadły o 12,3%. W roku T poniesiono łączne koszty działalności operacyjnej w wysokości 5,5 mln zł, ale tylko koszty w wysokości 4,5 mln zł dotyczyły wytworzenia produkcji i towarów sprzedanych w tym właśnie roku, stąd niezbędna korekta. Z kolei w roku T-1 poniesiono koszty działalności operacyjnej w wysokości 4,9 mln zł, ale sprzedanej produkcji dotyczyły również koszty operacyjne poniesione w okresach poprzednich (na kwotę 200.000 zł).

Przy tej okazji może jeszcze zauważyć, że przychody i koszty w ten sposób wyznaczone są analogiczne do przychodów i kosztów z wariantu kalkulacyjnego (oprócz zmiany stanu produktów należy również koszty operacyjne skorygować o pozycję kosztu wytworzenia produktów na własne potrzeby).

I jeszcze jedna, niezmiernie ważna sprawa. Dopiero na podstawie tak wyznaczonych przychodów i kosztów, można wyznaczać - w ramach analizy finansowej - wskaźniki rentowności lub rotacji.

Wróćmy na chwile do przykładu. Rentowność sprzedaży w roku T wynosi więc:

500.000/5.000.000 = 10% (a nie 500.000/6.000.000 = 8,3%)

Z kolei w roku T-1 wynosi:

600.000/5.700.000 = 10,5% (a nie 500.000/5.500.000 = 9,1%)

Oczywiście, im większa wartość zmiany stanu produktów, tym potencjalne zafałszowanie wskaźników będzie większe. Jak widać, nieznajomość istoty pozycji zmiana stanu produktów może prowadzić do niewłaściwych wyników i wniosków z analizy finansowej. Bądźcie czujni!


Copyright by e-BizCom

 
Reklama