Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Jak wyglądają operacje finansowe w firmie? cz. 1

Zanim zacznie się przeprowadzać analizę finansową - na podstawie sprawozdań - co tak naprawdę dzieje się w firmie, dobrze jest zrozumieć jak powstają sprawozdania finansowe i z czego wynikają (lub mogą wynikać) odpowiednie pozycje finansowe. O wyglądzie sprawozdania finansowego decyduje szereg operacji finansowych mających miejsce w przedsiębiorstwie. I całość tych operacji tworzy w danym okresie sprawozdanie.

 

Przeanalizujemy kilkanaście (a może kilkadziesiąt) najbardziej standardowych operacji finansowych i jakie przełożenie maja one na wygląd bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów (wiadomo, że rachunek przepływów nie jest sporządzany przez wszystkie przedsiębiorstwa, ale w naszych przykładach zawsze będziemy go wykazywać żeby lepiej zaprezentować potencjalne zmiany w wielkościach finansowych i mieć odpowiednio szeroki obraz całości). Rachunek przepływów będzie służyć wykazaniu jak konkretne operacje przekładają się na zmiany środków pieniężnych (aczkolwiek nie wszystkie będą mieć ten wpływ - co również będzie w ich przypadku ważną informacją). Pozycja środków pieniężnych w rachunku cash flow i w bilansie nie w każdym rzeczywistym przypadku jest spójna (ze względu na różnice kursowe), ale w naszym przypadku będziemy przyjmować pełną zgodność tj. wartość zmiany środków pieniężnych w rachunku przepływów będzie równa pozycji środki pieniężne w bilansie.

Operacje wykazane są ze znakiem '+' lub '-' co oznacza wzrost pozycji lub jej spadek o daną kwotę. A więc dotyczy to zmiany wartości pozycji finansowej a nie jej poziomu (gdy są inne operacje finansowe, które występują na bieżąco, a nie są oczywiście przedstawione w przykładzie, który ma na celu wykazać jedną przykładową operację).

Należy zawsze pamiętać, że każda operacja finansowa musi mieć takie odzwierciedlenie w bilansie że równość stron bilansowych jest zachowana. Część operacji będzie "przechodzić" przez rachunek przepływów (choć to nie znaczy, że będzie mieć charakter pieniężny! - bo może być to korekta rachunku przepływów o operację niepieniężną), a niektóre przez rachunek zysków i strat.

Przez gotówkę rozumiemy nie tylko środki gotówkowe w kasie, ale również (a nawet głównie) środki posiadane na rachunku bankowym.

W większości przypadków będziemy pomijać podatki (przede wszystkim dochodowy), aby łatwiej i jaśniej przedstawić obraz danej operacji finansowej. Podatki występują i będą występować ale ich nie wykazywanie w przykładach pozwoli lepiej skupić się na podstawowej specyfice konkretnych operacji.

Copyright by e-BizCom

 
Reklama