Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Operacje finansowe w firmie cz. 2: Zakup rzeczowego środka trwałego

Zobaczmy jak wygląda operacja zakupu rzeczowego środka trwałego (za cenę 1.000.000 zł)

a) za gotówkę

b) z zapłatą za 30 dni

 

Pomijamy podatki (VAT i dochodowy)

a) Zakup środków trwałych za gotówkę (rozumiemy przez to oczywiście również zapłatę przelewem bankowym) powoduje zwiększenie wartości środków trwałych przy jednoczesnym zmniejszeniem wartości środków pieniężnych. Rachunek przepływów wykaże wydatek.

Bilans

Aktywa

Pasywa

Środki trwałe

+1.000.000

 

Środki pieniężne

-1.000.000

 

 

Aktywa

0

Pasywa

0

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy z działalności operacyjnej

0

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

-1.000.000

1. Wydatki na nabycie środków trwałych

-1.000.000

C. Przepływy z działalności finansowej

0

D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

-1.000.000

Brak operacji w rachunku zysków i strat.

b) Zakup środków trwałych z odroczoną płatnością powoduje zwiększenie wartości środków trwałych przy jednoczesnym wykazaniu zobowiązań wobec sprzedającego (gdy w przyszłości zostanie dokonana zapłata, zobowiązanie zniknie przy jednoczesnym zmniejszeniu wielkości posiadanych środków pieniężnych).

Bilans

Aktywa

Pasywa

Środki trwałe

+1.000.000

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług

+1.000.000

Środki pieniężne

0

 

 

Aktywa

+1.000.000

Pasywa

+1.000.000

Brak operacji w rachunku przepływów i w rachunku zysków i strat.

Copyright by e-BizCom

 
Reklama