Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Operacje finansowe w firmie cz. 6: Uzyskanie dywidendy (100.000 zł) od posiadanych akcji/udziałów w innej firmie.

Pomijamy podatki

Dywidenda zwiększy przychody finansowe, a jednocześnie rachunek przepływów wykaże wpływ.

Rachunek zysków i strat

Przychody finansowe, z tego:

+100.000

 

1. dywidendy i udziały w zyskach

+100.000

 

Wynik finansowy

+100.000

Bilans

Aktywa

Pasywa

Środki pieniężne

+100.000

Wynik netto

+100.000

Aktywa

0

Pasywa

0

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy z działalności operacyjnej

0

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

+100.000

Wpływy z aktywów finansowych

+100.000

 

C. Przepływy z działalności finansowej

0

D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

+100.000

Copyright by e-BizCom

 
Reklama