Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Operacje finansowe w firmie cz. 7: Zakup udziałów/akcji (za cenę 2.000.000 zł) za gotówkę.

Pomijamy podatki.

Zakup aktywów finansowych powoduje oczywiście ich zwiększenie w bilansie, przy jednoczesnym zmniejszeniu wielkości środków pieniężnych.

 

Bilans

Aktywa

Pasywa

Długoterminowe/krótkoterminowe aktywa finansowe: udziały lub akcje

+2.000.000

 

 

Środki pieniężne

-2.000.000

 

 

Aktywa

0

Pasywa

0

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy z działalności operacyjnej

0

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

-2.000.000

Wydatki na aktywa finansowe

-2.000.000

 

C. Przepływy z działalności finansowej

0

D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

-2.000.000

Brak operacji w rachunku zysków i strat.

Copyright by e-BizCom

 
Reklama