Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Operacje finansowe w firmie cz. 14: Emisja akcji - 1 mln akcji o wartości nominalnej 5 zł, objętych po cenie 1 zł

a) objęcie akcji za gotówkę

b) objęcie akcji za aport (środki trwałe)

 

a) Zwiększenie kwoty gotówki, przy jednoczesnym pojawieniu się kwot w kapitale zakładowym (ilość akcji x cena) i zapasowym (ilość akcji x wartość nominalna ponad cenę)

Bilans

Aktywa

Pasywa

Środki pieniężne

+5.000.000

Kapitał zakładowy

+1.000.000

 

0

Kapitał zapasowy

+4.000.000

Aktywa

+5.000.000

Pasywa

+5.000.000

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy z działalności operacyjnej

0

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

0

C. Przepływy z działalności finansowej

+5.000.000

Wpływy z emisji akcji

+5.000.000

 

D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

+5.000.000

Brak operacji w rachunku zysków i strat.

b) Kwota środka trwałego w majątku, przy jednoczesnym pojawieniu się kwot w kapitale zakładowym (ilość akcji x cena) i zapasowym (ilość akcji x wartość nominalna ponad cenę).

Bilans

Aktywa

Pasywa

Środki trwałe

+5.000.000

Kapitał zakładowy

+1.000.000

 

Kapitał zapasowy

+4.000.000

Aktywa

+5.000.000

Pasywa

+5.000.000

Brak operacji w rachunku przepływów (brak operacji pieniężnych) i w rachunku zysków i strat.

Copyright by e-BizCom

 
Reklama