Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Operacje finansowe w firmie cz. 16: Przekazanie zysku (zysk za rok ubiegły wyniósł 2 mln zł) na kapitał zapasowy

Odpowiednia kwota zwiększy kapitał zapasowy, przy jednoczesnym obniżeniu pozycji

wyniku z lat ubiegłych (gdzie był wykazany niepodzielony zysk z okresu poprzedniego).

 

Bilans

Aktywa

Pasywa

Środki pieniężne

0

Wynik z lat ubiegłych

-2.000.000

0

Kapitał zapasowy

+2.000.000

Aktywa

0

Pasywa

0

Brak operacji w rachunku przepływów i w rachunku zysków i strat.

 

Copyright by e-BizCom

 
Reklama