Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Operacje finansowe w firmie cz. 19: Zaciągnięcie krótkoterminowego kredytu gotówkowego 100.000 zł

Kredyt pojawia się w pasywach przy jednoczesnym zwiększeniu gotówki. Rachunek przepływów wykaże wpływ z tytułu kredytu.

 

Bilans

Aktywa

Pasywa

Środki pieniężne

+100.000

Zobowiązania krótkoterminowe: kredyty i pożyczki

+100.000

Aktywa

+100.000

Pasywa

+100.000

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy z działalności operacyjnej

0

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

0

C. Przepływy z działalności finansowej

+100.000

Wpływy: kredyty i pożyczki

+100.000

 

D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

+100.000

Brak operacji w rachunku zysków i strat.

Copyright by e-BizCom

 
Reklama