Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Piramida Dupont: jak działa i jak ją analizować? cz. 2

Oczywiście, tak jak w przypadku wszelkich obszarów oceny przedsiębiorstwa, tak i tutaj dobrze jest porównać wyniki analizy Dupont do innych firm. Dzięki temu można zauważyć w jakim stopniu zmiana różnych elementów może implikować skalę zmiany rentowności kapitału.

 

W zakresie spraw, na które firma ma wpływ, wyższą większą rentowność można osiągnąć dzięki:

* zwiększeniu 'dźwigni' finansowej, czyli finansowania zewnętrznego, aczkolwiek zwykle oznacza to zwiększenie ryzyka funkcjonowania i ma to dwie strony - zbyt wysoki poziom długu może skutkować wyższymi kosztami finansowymi; dlatego zwiększenie zadłużenia należy przeprowadzać racjonalnie (dopóty dopóki koszt pozyskania kapitału nie będzie zbyt wysoki), z uwzględnieniem tego, że najlepiej korzystać z zobowiązań bezodsetkowych np. handlowych (o ile tacy wierzyciele będą mieć odpowiednio wysoki poziom akceptacji dla wydłużonych terminów płatności ich faktur),

* większej efektywności operacyjnej tj. podwyższenia marży operacyjnej, zarówno w zakresie zwiększenia przychodów jak i w obszarze ograniczenia kosztów - np. dzięki innowacyjności, zastosowaniu nowych technologii produkcyjnych czy technik sprzedaży, itp.,

* lepszemu wykorzystaniu posiadanego majątku, łącznie z rozważeniem, który majątek w przedsiębiorstwie jest nieefektywny (np. nie generuje przychodów) i warto się go, czym prędzej, pozbyć (poprawiając w rezultacie szybkość obrotu aktywów).

Z obszaru spraw, na które wpływ ma zarząd firmy, wyłączamy poziom obciążeń odsetkowych i obciążenia podatkowego. W przypadku pierwszego, poziom kosztu odsetek jest w dużym stopniu uzależniony od rynkowej oferty wierzycieli odsetkowych (np. banków), ale oczywiście pewien zakres negocjacji zawsze istnieje, jakkolwiek zakładamy, że firma uzyskuje w tej kwestii najlepszą możliwą ofertę w danym momencie. W przypadku drugiego czynnika (obciążenie podatkiem dochodowym), być może również nawet tutaj istnieje pewien margines działań, które w tym przypadku można skierować na znalezienie rozwiązań mogących zmniejszyć wielkość podatku. Ale w tym przypadku, lepiej nie przesadzać, bo Urząd Skarbowy może nie być wystarczająco wyrozumiały. Tak więc, w tej kwestii zakładamy, że lepszej relacji podatku do uzyskiwanego dochodu nie da się uzyskać.

Gdyby oceniać efektywność firmy jako zewnętrzny odbiorca, z pewnością lepiej należy oceniać firmy w których konkretny zwrot z kapitału jest osiągnięty przy mniejszym ryzyku, czyli przy mniejszym korzystaniu z długu. Jeśli z kolei, mamy do czynienia z dwoma przedsiębiorstwami o równym ROE i tym samym poziomie długu (zakładamy też równy poziom obciążeń podatkowych), to oznacza, że ewentualne różnice występują w obszarze marży operacyjnej i obciążenia odsetkowego. Jedna z firm ma wyższą marżę przy niższych kosztach finansowych, druga - na odwrót. Generalnie lepiej należałoby ocenić firmę uzyskującą lepszy zwrot z podstawowej działalności operacyjnej, bo w końcu po to jest przede wszystkim powołana. Należy jednak ocenić czy wyższe obciążenie obsługą długu wynika być może z dużego udziału zobowiązań odsetkowych i w dłuższej perspektywie czasu wzrost ich oprocentowania spowoduje bardziej odczuwalny spadek rentowności.

.

Copyright by e-BizCom

 
Reklama