Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Piramida Dupont: jak działa i jak ją analizować? cz. 3

Przeanalizujmy 3 warianty kształtowania się wielkości finansowych przedsiębiorstwa. Wszystkie mają taką samą rentowność operacyjną, taka samą sumę bilansową. Jedyna różnica dotyczy struktury pasywów: udziału kapitału własnego oraz zobowiązań bez- i odsetkowych (co wpływa na inną wielkość kosztów odsetkowych).


Wariant A

aktywa

pasywa

majątek trwały

4 000

kapitał własny

4 000

zapasy

2 000

zobowiązania odsetkowe

3 000

należności

3 000

zobowiązania bezodsetkowe

3 000

środki pieniężne

1 000

Suma

10 000

Suma

10 000

przychody ze sprzedaży

20 000

koszty operacyjne

19 000

wynik operacyjny EBIT

1 000

koszty finansowe

300

10% od zobowiązań odsetkowych

wynik brutto

700

podatek

140

wynik netto

560

Wariant B

aktywa

pasywa

majątek trwały

4 000

kapitał własny

4 000

zapasy

2 000

zobowiązania odsetkowe

6 000

należności

3 000

środki pieniężne

1 000

Suma

10 000

Suma

10 000

przychody ze sprzedaży

20 000

koszty operacyjne

19 000

wynik operacyjny EBIT

1 000

koszty finansowe

600

10% od zobowiązań odsetkowych

wynik brutto

400

podatek

80

wynik netto

320

Wariant C

aktywa

pasywa

majątek trwały

4 000

kapitał własny

1 000

zapasy

2 000

zobowiązania odsetkowe

6 000

należności

3 000

zobowiązania bezodsetkowe

3 000

środki pieniężne

1 000

Suma

10 000

Suma

10 000

przychody ze sprzedaży

20 000

koszty operacyjne

19 000

wynik operacyjny EBIT

1 000

koszty finansowe

600

10% od zobowiązań odsetkowych

wynik brutto

400

podatek

80

wynik netto

320

Na początek porównajmy wariant A i B.

Wariant A

ROE =

14,0%

EBIT/przychody ze sprzedaży

5,0%

x wynik brutto/EBIT

70,0%

x wynik netto/wynik brutto

80,0%

x przychody/aktywa

2,0

x aktywa/kapitały własne

2,5

Wariant B

ROE =

8,0%

EBIT/przychody ze sprzedaży

5,0%

x wynik brutto/EBIT

40,0%

x wynik netto/wynik brutto

80,0%

x przychody/aktywa

2,0

x aktywa/kapitały własne

2,5

Jedyna różnica w tym przypadku dot. obciążeń odsetkowych, co wpływa z kolei na wielkość wygenerowanego wyniku finansowego i w efekcie skutkuje odpowiednio niższym zwrotem z zainwestowanego kapitału własnego.

Wariant C

ROE =

32,0%

EBIT/przychody ze sprzedaży

5,0%

x wynik brutto/EBIT

40,0%

x wynik netto/wynik brutto

80,0%

x przychody/aktywa

2,0

x aktywa/kapitały własne

10,0

Z kolei w sytuacji gdyby kwota zainwestowana przez właścicieli była niższa, ale zrekompensowane wyższym udziałem długu nie generującego odsetek, odpowiednio zwiększa to stopę zwrotu właścicieli. 4-krotnie niższe zainwestowane kapitały, dają 4-krotnie wyższy ROE. Co równie ciekawe, mimo, że dług odsetkowy jest 2-krotnie wyższy niż w wariancie A, to ROE jest też ponad 2-krotnie wyższe, a taki rezultat zawdzięcza temu, że co prawda odsetki w większym stopniu zmniejszyły wynik finansowy (ale mniej niż 2-krotnie), podczas gdy właściciele osiągnęli ten wynik ponosząc 4-krotnie mniejsze nakłady.

 

 
Reklama