Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Rentowność kapitału własnego ROE

Poziom rentowności kapitału własnego (ROE z angielskiego 'return on equity') daje nam informację o efektywności wykorzystywania zaangażowanych w przedsiębiorstwo środków jego właścicieli do osiągania efektu gospodarczego w postaci zysku. Oczywistym jest, że zarówno wysoki poziom tak i wzrost ROE powinien być dobrze postrzegany przez analityków, ale przede wszystkim przez właścicieli.

 

Rentowność kapitału własnego wyznaczamy porównując wartość wyniku z całości działalności (wyniku netto) do wielkości kapitału własnego.

Rentowność kapitału własnego ROE

=

Wynik netto x 100%

Kapitał własny*

*można zastosować przeciętną wartość kapitału własnego

Jak interpretować ROE i co ono oznacza?

Jak wspomnieliśmy, ROE informuje o efektywności zainwestowanych w firmę kapitałów. Należy na to spojrzeć, w ten sposób, że dla właścicieli zaangażowanie środków w przedsiębiorstwo jest po prostu inwestycją, taką jak każda inna inwestycja kapitałowa. Zamiast zakładać firmę mogli ten kapitał alternatywnie skierować np. na zakup obligacji skarbowych, czy też akcji lub udziałów innego przedsiębiorstwa, albo po prostu włożyć na bankową lokatę. Każda z tych inwestycji wiąże się z różnorakim ryzykiem i jednocześnie pozwala osiągać różny poziom zwrotu. W tym względzie, podstawowa zasada finansowa stanowi, że im wyższe ryzyko, tym wyższa stopa zwrotu. Założenie lokaty w banku jest relatywnie bezpieczną inwestycją, ale wiąże się z odpowiednio niskim oprocentowaniem dla właściciela. Obligacje czy bony skarbowe to również relatywnie bezpieczne inwestycje (oczywiście pomijamy sytuacje ekstremalne np. gdy mamy do czynienia z kryzysem gospodarczym, w którym państwo emitujące papiery skarbowe może mieć problemy z ich wykupem).

Tak więc, rentowność kapitału własnego informuje o poziomie zwrotu z zaangażowanego w przedsiębiorstwo (inwestycję) kapitału. Aby uzyskać odpowiedź czy jej poziom jest odpowiednio wysoki można (a nawet trzeba) ją porównać z opłacalnością innych potencjalnych inwestycji, i daną inwestycję można uznać za udaną, jeśli rentowność kapitału jest od nich wyższa. Zwykle jako absolutne minimum, które powinno być granicznym poziomem dla każdego właściciela, jest poziom rentowności wspomnianych obligacji skarbowych. Jeśli bowiem zakładamy, że jest to bezpieczna lokata środków (przy założeniu o którym mówiliśmy wcześniej), to po co ponosić ryzyko prowadzenia działalności (co zawsze wiąże się z odpowiednio wyższym ryzykiem finansowym) jeśli nie osiągniemy wyższego dochodu?

Oczywiście oczekiwana przez inwestora stopa zwrotu z prowadzonego biznesu powinna być odpowiednio wyższa od stopy rentowności przy bezpiecznym zainwestowaniu swoich środków. Wskazanym jest, stopę zwrotu z kapitałów własnych, porównać również do wskaźnika inflacji, bo w ten sposób uzyskamy dane, jak kształtuje się siła nabywcza zainwestowanych przez właścicieli funduszy. Jeśli nawet w porównaniu z innymi inwestycjami, poziom ROE jest zadowalający, to jeśli równocześnie jest to poziom niższy od inflacji, trudno o zadowolenie każdego inwestora.

 
Reklama