Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Ekonomiczna wartość dodana czyli EVA (Economic Value Added) cz. 2

Korekta wyniku operacyjnego o stopę podatku dochodowego służy temu, że księgowy wynik zostaje zamieniony na wynik ekonomiczny (kasowy), czyli w efekcie powstaje wartość dochodu operacyjnego uzyskanego przez właścicieli w sytuacji, gdyby firma nie ponosiła kosztów finansowych z tytułu obsługi zadłużenia odsetkowego. A zatem byłby to dochód w sytuacji, gdyby finansowanie firmy odbywało się tylko za pomocą kapitałów właścicieli.

Czynnik WACC x IC określa poziom dochodu oczekiwanego, czyli wspomniany koszt pozyskania kapitału. W firmie występują zwykle 3 rodzaje kapitału: kapitał własny (KW), kapitał obcy odsetkowy (KO) i kapitał obcy nie obciążony odsetkami (KN). Każdy z nich ma swój koszt pozyskania tego kapitału. W przypadku kapitału własnego jest to tzw. oczekiwana stopa zwrotu (%KW), czyli poziom rentowności kapitału własnego oczekiwany przez właścicieli, uwzględniający alternatywne formy inwestowania. W przypadku kapitału odsetkowego jest to stopa procentowa (%KO) jaką trzeba zapłacić zewnętrznemu podmiotowi za udzielone przez niego finansowanie (np. stopa kredytowa w przypadku kredytu bankowego). Ponieważ koszty odsetek powodują pomniejszenie podstawy opodatkowania (o czynnik wspomnianej już tarczy podatkowej {1 - stopa podatkowa %T}) to koszt pozyskania kapitału odsetkowego wynosi tak naprawdę %KO x (1-%T).

W przypadku długu bezodsetkowego (%KN), jak nazwa wskazuje, żaden koszt nie wystąpi, bo ten kapitał nie jest obciążony żadnym oprocentowaniem za korzystanie z niego. Może to być np. zobowiązanie z tytułu dostaw i usług, gdy firma ma darmowy kapitał do momentu zapłaty za towar czy usługę.

Łącznie więc WACC = (KW x % KW + KO x % KO x (1-T)+ KN x % KN)/(KW + KO + KN)

a ponieważ % KN = 0 to:

WACC = KW x %KW + KO x %KO x (1-%T)/(KW + KO + KN)

Oczywiście, jeśli w firmie jest kilka rodzajów długu odsetkowego o różnej stopie procentowej to zwiększy to odpowiednio liczbę czynników 'KO x %KO x (1-%T)' w liczniku.

IC to łączny kapitał w firmie czyli:

IC = KW + KO + KN

Stąd z kolei ostateczna postać wartości łącznego kosztu kapitału:

WACC x IC = KW x %KW + KO x %KO x (1-%T)

A zatem ogólnie mamy więc formułę:

EVA = EBIT x (1-T) - WACC * IC

= EBIT x (1-%T) - KW x %KW + KO x %KO x (1-%T)

 
Reklama