Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Ekonomiczna wartość dodana czyli EVA (Economic Value Added) cz. 4

 

Ad. 2. Zmiana struktury finansowania to w szczególności taka modyfikacja źródeł finansowania aby zmniejszyć w nich udział długu odsetkowego. Zakładamy, że kapitał własny zainwestowany przez właścicieli się nie zmienia więc firma jedynie zamienia część zadłużenia odsetkowego na bezodsetkowe. W naszym przypadku będzie to 1.000 tys. zł. Oczywiście nie zawsze taka zmiana jest możliwa, ale firma dobrze zarządzająca pieniędzmi musi starać się mieć jak najwięcej źródeł finansowania bez kosztowego (np. wydłużając terminy płatności wobec dostawców, o ile nie wiąże się to z kosztami odsetkowymi lub np. karnymi).

aktywa pasywa
majątek trwały

4 000

kapitał własny

4 000

zapasy

2 000

zobowiązania odsetkowe

2 000

należności

3 000

zobowiązania bezodsetkowe

4 000

środki pieniężne

1 000

Suma

10 000

Suma

10 000

Niższe zobowiązania odsetkowe wpływają na niższe koszty finansowe, a co za tym idzie - wyższy dochód finalny.

przychody ze sprzedaży

20 000

koszty operacyjne

19 000

koszty oper./przychody = 95%
wynik operacyjny EBIT

1 000

rentowność operacyjna 5%
koszty finansowe

200

10% od zobowiązań odsetkowych
wynik brutto

800

podatek

160

20% stopa podatkowa
wynik netto

640

Jak to wpłynie na poziom EVA?

NOPAT = EBIT x (1 - % stopa podatkowa) = 1.000 x (1 - 20%) = 800

WACC x IC = 10% x 2.000 x (1 - 20%) + 15% x 4.000 = 760

Sam WACC wynosi = 7,6% bo (10% x 2.000 x (1 - 20%) + 15% x 4.000)/ (2.000 + 4.000 + 4.000)

EVA = NOPAT - WACC x IC = 800 ? 760 = 40

Koszt kapitału obniżył się (z 8,4% do 7,6%) i dzięki temu wartość wygenerowanego dla inwestorów dochodu jest wyższa od dochodu przez nich oczekiwanego. Z punktu widzenia właścicieli inwestycja stała się opłacalna, bo osiągnięta stopa zwrotu ROE wynosi teraz 16% (640/4.000) i jest wyższa od oczekiwanej (15%).

Ad. 3. W ostatnim przypadku zakładamy nie zmienia się ani rentowność operacyjna ani struktura finansowania, tylko przedsiębiorstwo pozyskuje finansowanie które jest mniej dla niego kosztowne. Dzięki znalezieniu lepszej oferty bankowej, firma uzyskała stopę kredytu na poziomie 8% (a nie 10% jak dotychczas)

Struktura finansowania pozostaje bez zmian, a więc:

aktywa pasywa
majątek trwały

4 000

kapitał własny

4 000

zapasy

2 000

zobowiązania odsetkowe

3 000

należności

3 000

zobowiązania bezodsetkowe

3 000

środki pieniężne

1 000

Suma

10 000

Suma

10 000

Natomiast obniżeniu ulegają koszty odsetkowe

przychody ze sprzedaży

20 000

koszty operacyjne

19 000

koszty oper./przychody = 95%
wynik operacyjny EBIT

1 000

rentowność operacyjna 5%
koszty finansowe

240

8% od zobowiązań odsetkowych
wynik brutto

760

podatek

152

20% stopa podatkowa
wynik netto

608

Jak zmieni się EVA?

NOPAT = EBIT x (1 - % stopa podatkowa) = 1.000 x (1 - 20%) = 800

WACC x IC = (8% x 3.000 x (1 - 20%) + 15% x 4.000) = 792

WACC = (8% x 3.000 x (1 - 20%) + 15% x 4.000)/(3.000 + 4.000 + 3.000) = 7,9%

EVA = NOPAT ? WACC x IC = 800 - 792 = 8

Na skutek niższego kosztu długu, spada również koszt ważony kapitału (7,9%), a to z kolei wpływa na sytuację, w której stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału jest wyższa od kosztu jego pozyskania. Z punktu widzenia właścicieli inwestycja stała się opłacalna, bo stopa zwrotu wynosi teraz 15,2% (608/4.000), przy oczekiwanej na poziomie 15%.

 
Reklama