Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Ekonomiczna wartość dodana czyli EVA (Economic Value Added) cz. 1

Często stosowaną metodą pomiaru wartości firmy dla jej właścicieli jest tzw. ekonomiczna wartość dodana czyli EVA (z ang. Economic Value Added), czyli zysk ekonomiczny, bazująca na zasadzie osiągnięcia przez firmę stopy zwrotu z całego zainwestowanego kapitału o wartości przewyższającej jego koszt.

EVA często stanowi podstawę do kompleksowego zarządzania finansami przedsiębiorstwa a nierzadko służy powiązaniu wyników firmy np. z systemem wynagradzania pracowników (szczególnie z kadry menedżerskiej). Dzieje się tak z tego względu, że poprzez odpowiednie powiązanie między zainteresowaniem właścicieli (jak najlepszą stopą zwrotu) z zainteresowaniem pracowników (jak największymi premiami) ma wpływać na większą innowacyjność i wolę bardziej efektywnej pracy. Mówiąc, możliwie najprościej, podstawę ekonomicznej wartości dodanej stanowi mierzenie rentowności działalności przedsiębiorstwa z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania, i zgodnie z teorią ekonomii a nie rachunkowości. Dzieje się tak dlatego, gdyż EVA m.in. uwzględnia koszt całości pozyskiwanego kapitału, w tym - co bardzo istotne - koszt kapitału własnego, a także posługuje się metodą kasową (zamienia wartości memoriałowe i księgowe np. wynik operacyjny - na wartości gotówkowe).

Wielkość EVA ma za zadanie informować czy firma tworzy (czy też nie) konkretną wartość (dodaną) dla jej właścicieli. Wszak nie ulega wątpliwości, że właściciel firmy ma prawo oczekiwać wzrostu wartości swojej firmy, bo w końcu po to właśnie stał się jej właścicielem, żeby na tym zarabiać.

Kiedy możemy mówić o wzroście wartości przedsiębiorstwa? W największym skrócie można stwierdzić, że dzieje się tak wówczas gdy stopa zwrotu od zainwestowanych przez właścicieli kapitałów osiąga poziom wyższy niż kosztu pozyskania całości kapitału stanowiącego źródła finansowania przedsiębiorstwa.

Ekonomiczna wartość dodana EVA służy określeniu jaka jest różnica między wartością dochodu uzyskanego przez właścicieli a wartością kosztu ponoszonego, aby ten dochód uzyskać.

EVA = NOPAT - WACC x IC

gdzie:

NOPAT (z ang. net operation profit after tax) - dochód uzyskany czyli zysk operacyjny netto po opodatkowaniu,

WACC (z ang. weighted average cost of capital) - średni ważony koszt kapitału, tj. średnia ważona kosztu wszystkich zainwestowanych w firmę kapitałów,

IC (z ang. invested capital) - zainwestowany kapitał całkowity.

NOPAT to uzyskany przez właścicieli dochód, a wyznaczamy go w następujący sposób:

NOPAT = EBIT x (1-%T)

gdzie:

EBIT (z ang. earnings before interest and tax) - czyli znany nam już wynik operacyjny,

%T - stopa podatku dochodowego.

 
Reklama