Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Email Drukuj

Co to jest inicjatywa JESSICA?

Inicjatywa JESSICA (czyli z ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas tj. Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Trwałych Inwestycji na Obszarach Miejskich) jest pierwszym tzw. pozadotacyjnym, zwrotnym instrumentem finansowym, utworzonym przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Rozwoju Rady Europy. Europejski Bank Inwestycyjny jest donatorem programu tj. dystrybutorem jego środków.

Projekt Jessica nie dotyczy tylko - jakby się mogło wydawać - jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że o wsparcie finansowe w ramach projektu mogą ubiegać się także spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa, i wszelkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą (także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą).

 

Głównym celem powołania inicjatywy JESSICA jest zwiększenie potencjału gospodarczego i ekonomicznego danego regionu poprzez tzw. rewitalizację miejskich terenów a także gospodarcze, ekonomiczne i społeczne pobudzenie obszarów poprzemysłowych i powojskowych, czyli terenów generalnie zdegradowanych. Dzięki programowi  JESSICA powstawać mogą projekty, przyczyniające się do rozwoju i polepszenia jakości życia lokalnej społeczności w regionie.

System wdrożenia inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim wpisany jest w Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego. Projekty potencjalnie podlegające finansowaniu muszą być realizowane na terenach miejskich związanych z głównymi miastami województwa: Szczecin, Koszalin, Świnoujście, Stargard Szczeciński, Goleniów, Międzyzdroje, Pyrzyce, Kamień Pomorski, choć nie tylko.

W chwili obecnej finansowanie w ramach projektu Jessica w województwie zachodniopomorskim odbywa się poprzez Bank Ochrony Środowiska S.A. i Bank Zachodni WBK S.A., które stanowią instytucje pośredniczące w dystrybucji środków i do których, w związku z tym, należy wnioskować o udzielenie finansowania.

Finansowanie odbywa się w formie długoterminowych pożyczek (na okres do 15 lat), które są korzystnie oprocentowane (oznacza to poziom znacznie poniżej oprocentowania rynkowego), co powoduje, że są atrakcyjną  alternatywą dla standardowego finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, i wpływają na niższe obciążenia odsetkowe dla potencjalnego inwestora.