Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Email Drukuj

Jak działa i czemu służy inicjatywa JESSICA?

Inicjatywa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas tj. Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Trwałych Inwestycji na Obszarach Miejskich) to pierwszy i tzw. pozadotacyjnym, zwrotny instrument finansowy, którego donatorem jest Europejski Bank Inwestycyjny będący dystrybutorem środków inicjatywy.

 

Podstawowym celem powołania inicjatywy JESSICA jest zwiększenie potencjału gospodarczego regionu poprzez  rewitalizację miejskich terenów, w szczególności w formie modernizacji, przebudowy obszarów zdegradowanych np. poprzemysłowych czy powojskowych. Na skutek programu JESSICA powstawać mają przedsięwzięcia które wpływają na rozwój i polepszenie jakości życia mieszkańców regionu.

O finansowanie ubiegać się mogą nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale również spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa, i wszelkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą (także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą).

Przykładowo, system wdrożenia inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim wpisany jest w Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego. Projekty potencjalnie podlegające finansowaniu muszą być realizowane na terenach miejskich związanych z głównymi miastami województwa: Szczecin, Koszalin, Świnoujście, Stargard Szczeciński, Goleniów, Międzyzdroje, Pyrzyce, Kamień Pomorski, choć nie tylko.

Finansowanie projektów odbywa się w formie długoterminowych pożyczek inwestycyjnych (udzielanych na okres do 15 lat), które są nisko oprocentowane (na poziomie znacznie poniżej oprocentowania rynkowego), co stanowi, że są atrakcyjną  alternatywą dla standardowego finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, i wpływają na niższe obciążenia odsetkowe dla potencjalnego inwestora.

Zobaczmy przykładową symulację finansowania Jessica dla projektu.

Przykład.

Finansowanie w kwocie 12 mln zł na 15 lat. Kredyt komercyjny oprocentowany na poziomie WIBOR 3M + 3 p.p. (WIBOR 3M przyjmujemy w wys. 5 p.p.) tj. 8% w skali roku.

Pożyczka Jessica oprocentowana na poziomie WIBOR 3M minus 2 p.p. tj. 3% w skali roku.

Poniżej zaprezentowano symulację spłat obu finansowań i poziom odsetek w obu przypadkach.

kredyt komercyjny

pożyczka Jessica

rok

zaciągnięcie/spłata

stan po spłacie

odsetki

zaciągnięcie/spłata

stan po spłacie

odsetki

0

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

1

-800 000

11 200 000

928 000

-800 000

11 200 000

348 000

2

-800 000

10 400 000

864 000

-800 000

10 400 000

324 000

3

-800 000

9 600 000

800 000

-800 000

9 600 000

300 000

4

-800 000

8 800 000

736 000

-800 000

8 800 000

276 000

5

-800 000

8 000 000

672 000

-800 000

8 000 000

252 000

6

-800 000

7 200 000

608 000

-800 000

7 200 000

228 000

7

-800 000

6 400 000

544 000

-800 000

6 400 000

204 000

8

-800 000

5 600 000

480 000

-800 000

5 600 000

180 000

9

-800 000

4 800 000

416 000

-800 000

4 800 000

156 000

10

-800 000

4 000 000

352 000

-800 000

4 000 000

132 000

11

-800 000

3 200 000

288 000

-800 000

3 200 000

108 000

12

-800 000

2 400 000

224 000

-800 000

2 400 000

84 000

13

-800 000

1 600 000

160 000

-800 000

1 600 000

60 000

14

-800 000

800 000

96 000

-800 000

800 000

36 000

15

-800 000

0

32 000

-800 000

0

12 000

suma odsetek

7 200 000

suma odsetek

2 700 000

Jak widać zastosowanie pożyczki Jessica obniża w tym przypadku koszty odsetkowe prawie 3-krotnie. Należy również podkreślić, że pożyczka Jessica nie jest obciążona żadnymi prowizjami np. prowizją za jej udzielenie, co w przypadku kredytu komercyjnego może wahać się od 0,5% do 2% (w naszym przypadku byłby to dodatkowy koszt od 60.000 zł do 240.000 zł).