Czy wycena spółek jest trudna i dlaczego nie?

Jak szybko i sprawnie dokonać wyceny firmy?

Zastanawiacie się czy można szybko i sprawnie dokonać skutecznej wyceny dowolnej firmy? Jak to zrobić samemu? Jak stworzyć odpowiedni model finansowy który w tym pomoże?

Istnieją rozwiązania które pomagają w tym. Aplikacja Wycena Spółek pozwala na wprowadzenie danych finansowych i kilku kluczowych parametrów aby dokonać wyceny teoretycznie dowolnej firmy. Może to być firma notowana na giełdzie, co pozwoli na określenie jej ceny akcji docelowej, i tym samym uzyskanie informacji czy nie jest przypadkiem niedowartościowana (co powinno skutkować jej zakupem, oczywiście zanim inni dojdą do tego samego wniosku), lub przewartościowana (co powinno oznaczać jej szybką sprzedaż).

Może to być również każda dowolna firma, której wartość chcemy ustalić np. celem jej prywatnego zakupu czy sprzedaży (lub części jej udziałów czy akcji), albo zwykłego określenia jej wartości w stosunku do konkurentów branżowych.

Dzięki temu narzędziu będziecie o krok przed innymi. Dlatego, że szybciej uzyskacie informację o rzeczywistej wartości firmy i szybciej podejmiecie adekwatną decyzję inwestycyjną!

Tak więc, dzięki naszej aplikacji w szybki i efektywny można wykonać to trudne, skomplikowane zadanie. Dlatego, że aplikacja stanowi proste i wygodne w obsłudze narzędzie. Jest ono zaopatrzone w opis działania – w szczególności dotyczący wprowadzania danych i uzyskiwania informacji wyjściowych.

A, razem z programem uzyskujecie dożywotnią gwarancję dotyczącą programu, łącznie z możliwością dokonania niewielkich przeróbek programu w zależności od konkretnych potrzeb klienta.

Dlatego, nasze aplikacje są polecane wielu osobom i instytucjom, a w szczególności:

  • inwestorom giełdowym,
  • firmom doradczym i konsultingowym,
  • właścicielom przedsiębiorstw,
  • oraz wszystkim zainteresowanym skutecznym narzędziem do wykonania wyceny dowolnej firmy.

ELASTYCZNIE I INNOWACYJNIE

W zależności od potrzeb użytkownika istnieją dwie odmienne wersje programu, różniące się pod względem funkcjonalności. Ponieważ, jedna to wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF,  a druga – ekonomicznej wartości dodanej EVA. Poza tym, istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych funkcji w przypadku zapotrzebowania ze strony użytkownika.

TANIO I OSZCZĘDNIE

Ceny naszych aplikacji są bardzo konkurencyjne. Mimo, że aplikacje stanowią profesjonalne narzędzia, to nie muszą kosztować fortuny. Od teraz wszystko można zrobić samemu. Ponieważ, niższa cena przy wyższej funkcjonalności to dewiza naszego działania. Stąd, jakość nie musi kosztować bardzo dużo.

Zaufajcie sprawdzonym, dobrym rozwiązaniom. Bo, dostajecie do rąk narzędzia, które ułatwią Wam życie. Od teraz wszystko wyliczycie i przeanalizujecie bez niczyjej pomocy!

Teraz będziesz o krok przed innymi, bo lepsza informacja to lepsza decyzja inwestycyjna!

zamow_teraz-wycena-spółek


Program Wycena Spółek Metoda DCF (wersja jednostanowiskowa)

Cena netto: 699,90 579,90 zł (713,28 zł brutto)

Aplikacja pozwala na dokonanie wyceny wartości firmy (niebankowej i nieubezpieczeniowej) metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF (discounted cash flows tj. zdyskontowanych przepływów pieniężnych).

Program służy sporządzeniu wyceny wartości spółki na podstawie oszacowanych przepływów pieniężnych, z udziałem ważonego kosztu kapitału (WACC). Aplikacja przeprowadza wszystkie niezbędne wyliczenia, łącznie z najbardziej skomplikowanym etapem obliczeń – czyli odpowiednim wzajemnym dopasowaniem wartości kapitału własnego i ważonego kosztu kapitału (metodą kolejnych przybliżeń). Aplikacja może dotyczyć prognozy dla okresu trwającego dowolnie od 1 do 10 lat przyszłych (plus okres poza prognozą, dla którego wyznaczana jest tzw. wartość rezydualna).

Użytkownik będzie mieć możliwość zapoznania się z filmami instruktażowymi dotyczącymi funkcjonowania programu.

zamow_teraz-wycena-spółek

Program Wycena Spółek Metoda DCF & Metoda EVA (wersja jednostanowiskowa)

Cena netto: 799,90 699,90 zł (860,88 zł brutto)

Rozszerzona wersja aplikacji do wyceny metodą DCF. Oprócz tej metody aplikacja pozwala na dokonanie wyceny wartości firmy metodą ekonomicznej wartości dodanej EVA. EVA to z ang. economic value added tj. ekonomiczna wartość dodana.

W tej części program służy sporządzeniu wyceny wartości spółki na podstawie oszacowanych wartości zainwestowanego kapitału, z udziałem ważonego kosztu kapitału WACC.

Wycenę spółek możesz teraz przeprowadzić szybko i skutecznie!


zamow_teraz-wycena-spółek