Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • ERROR LOADING FEED DATA
 • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Dotacje Unijne - nowe rozdanie 2014-2020

Właśnie wystartowało nowe rozdanie dotacji unijnych. W latach 2014-2020 Polska ma do dyspozycji 82,5 mld euro w ramach polityki spójności. Na tę kwotę składają się:

 • ok. 76,9 mld euro dostępnych w programach krajowych, w tym ponad 252 mln euro na wsparcie bezrobotnej i nie uczącej się młodzieży,
 • ok. 700 mln euro dostępnych w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
 • 4,1 mld euro na projekty infrastrukturalne o znaczeniu europejskim  w obszarze transportu, energetyki i technologii informacyjnych w ramach instrumentu ?Łącząc Europę?,
 • ok. 473 mln euro z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) na programy, które zapewnią żywność dla osób najbardziej potrzebujących oraz odzież i inne podstawowe artykuły osobom bezdomnym oraz dzieciom w trudnej sytuacji materialnej,
 • ok. 287 mln z zarządzanej przez Komisję Europejską, ogólnej puli przeznaczonej na pomoc techniczną,
 • ok 71 mln euro na działania innowacyjne związane z rozwojem obszarów miejskich.

Przedsiębiorcy mogą te środki zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, rozwój przedsiębiorczości, oraz usługi z zakresu wszelkich branż i aktywności gospodarczych.

Duża część dotacji jest wydawana w ramach poszczególnych województw np. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego do rozdysponowania jest kwota dotacji w wysokości 1,6 mld euro. Z punktu widzenia przedsiębiorców, ze środków RPO mogą być finansowane inwestycje m.in. w następujących obszarach:

 • Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie,
 • Gospodarka niskoemisyjna,
 • Ochrona środowiska,
 • Naturalne otoczenie człowieka,
 • Rynek pracy,
 • Włączenie społeczne,
 • Edukacja.