Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Giełda i Wycena Spółek

Artykuły o tematyce z obszaru giełdy, papierów wartościowych, instrumentów finansowych oraz skutecznej wyceny przedsiębiorstw. Mogą to być zarówno firmy notowane na giełdzie gdy chcemy określić ich docelową cenę akcji i tym samym uzyskać informację czy nie są przypadkiem niedowartościowane (co powinno skutkować ich zakupem, oczywiście zanim inni dojdą do tego samego wniosku), lub przewartościowane (co powinno oznaczać ich możliwie szybką sprzedaż). Mogą to być również inne dowolne przedsiębiorstwa, których wartość chcemy ustalić np. celem ich prywatnego zakupu czy sprzedaży, albo zwykłego określenia ich wartości w stosunku do konkurentów z branży.Email Drukuj

Poradnik Świadomego Inwestora - już jest!

Wreszcie zakończyły się prace nad Poradnikiem Świadomego Inwestora czyli źródłem praktycznej wiedzy jak skutecznie i efektywnie przeprowadzić analizę finansową i dokonać wyceny wartości dowolnej spółki giełdowej.

Więcej…
 
Email Drukuj

Szkolenie "Wycena Przedsiębiorstw w Praktyce" (film wideo)

Szkolenie "Wycena Przedsiębiorstw w Praktyce" z kanału YouTube Akademia Finansowa

Więcej…
 
Email Drukuj

Szkolenie Wycena Przedsiębiorstwa w Praktyce (filmy wideo)

Niedawno wystartował kanał YouTube "Akademia Finansowa" który przedstawia profesjonalne i praktyczne szkolenia finansowe on-line. Przedstawiamy film "jak dokonać wyceny metodą likwidacyjną" ze szkolenia "Wycena Przedsiębiorstwa w Praktyce".

Więcej…
 
Email Drukuj

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Dział I

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady, tryb i warunki podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi, prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w tym obrocie oraz wykonywanie nadzoru w tym zakresie.

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do weksli i czeków w rozumieniu przepisów prawa wekslowego i czekowego.

 

Więcej…
 
Email Drukuj

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

 

Dział II

Wtórny obrót instrumentami finansowymi

 

Więcej…
 
Email Drukuj

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Dział III

System depozytowo-rozliczeniowy

 

Więcej…
 
Email Drukuj

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Dział IV

Uczestnictwo w obrocie instrumentami finansowymi

Rozdział 1

Prowadzenie działalności przez firmy inwestycyjne

Oddział 1

Przepisy ogólne

 

Więcej…
 
Email Drukuj

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Dział IV

Uczestnictwo w obrocie instrumentami finansowymi

Rozdział 1

Prowadzenie działalności przez firmy inwestycyjne

Oddział 2

Domy maklerskie

 

Więcej…
 
Email Drukuj

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Dział IV

Uczestnictwo w obrocie instrumentami finansowymi

Rozdział 1

Prowadzenie działalności przez firmy inwestycyjne

Oddział 3

Banki prowadzące działalność maklerską

Więcej…
 
Email Drukuj

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Dział IV

Uczestnictwo w obrocie instrumentami finansowymi

Rozdział 2

Szczególne typy uczestnictwa w obrocie instrumentami finansowymi

 

Więcej…
 
Email Drukuj

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Dział IX

Odpowiedzialność cywilna

 

Więcej…
 
Email Drukuj

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Dział V

Zabezpieczanie interesów inwestorów. System rekompensat

 

Więcej…
 
Email Drukuj

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Dział VI

Dostęp do informacji o szczególnym charakterze

Rozdział 1

Tajemnica zawodowa

 

Więcej…
 


Reklama