Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
USTAWA O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI


Email Drukuj

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Dział I

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady, tryb i warunki podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi, prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w tym obrocie oraz wykonywanie nadzoru w tym zakresie.

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do weksli i czeków w rozumieniu przepisów prawa wekslowego i czekowego.

 

Więcej…
 
Email Drukuj

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

 

Dział II

Wtórny obrót instrumentami finansowymi

 

Więcej…
 
Email Drukuj

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Dział III

System depozytowo-rozliczeniowy

 

Więcej…
 
Email Drukuj

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Dział IV

Uczestnictwo w obrocie instrumentami finansowymi

Rozdział 1

Prowadzenie działalności przez firmy inwestycyjne

Oddział 1

Przepisy ogólne

 

Więcej…
 
Email Drukuj

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Dział IV

Uczestnictwo w obrocie instrumentami finansowymi

Rozdział 1

Prowadzenie działalności przez firmy inwestycyjne

Oddział 2

Domy maklerskie

 

Więcej…
 
Email Drukuj

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Dział IV

Uczestnictwo w obrocie instrumentami finansowymi

Rozdział 1

Prowadzenie działalności przez firmy inwestycyjne

Oddział 3

Banki prowadzące działalność maklerską

Więcej…
 
Email Drukuj

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Dział IV

Uczestnictwo w obrocie instrumentami finansowymi

Rozdział 2

Szczególne typy uczestnictwa w obrocie instrumentami finansowymi

 

Więcej…
 
Email Drukuj

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Dział V

Zabezpieczanie interesów inwestorów. System rekompensat

 

Więcej…
 
Email Drukuj

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Dział VI

Dostęp do informacji o szczególnym charakterze

Rozdział 1

Tajemnica zawodowa

 

Więcej…
 
Email Drukuj

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Dział VII

Opłaty

 

Więcej…
 
Email Drukuj

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Dział VIII

Sankcje administracyjne za naruszenie przepisów

 

Więcej…
 
Email Drukuj

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Dział IX

Odpowiedzialność cywilna

 

Więcej…
 


Reklama