Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Bilans czyli majątek, kapitał własny i zobowiązania cz. 2

Pasywa to inaczej źródła finansowania majątku (czyli posiadanych aktywów). Źródła finansowania mogą być wewnętrzne (czyli kapitały własne) oraz zewnętrzne (czyli zobowiązania i ewentualnie rezerwy na zobowiązania).

Więcej…
 
Email Drukuj

Dlaczego ROE i ROA rosną w trakcie roku, gdy wynik finansowy w kolejnych kwartałach jest identyczny?

Spotkałem się kiedyś z - wydawałoby się - banalnym pytaniem: czy rentowność kapitału własnego (ROE) i rentowność aktywów (ROA) z kolejnych okresów kwartalnych w ciągu roku są właściwie wyliczone?

Więcej…
 
Email Drukuj

Co to jest dźwignia finansowa i co ona rzeczywiście "dźwiga"?

Zobowiązania zaciągnięte przez firmę zwykle wiążą się z obciążeniem ich obsługi w postaci odsetek. Oczywiście nie wszystkie zobowiązania wiążą się z ponoszeniem kosztów odsetkowych. Na pewno koszty te wystąpią przy wszelkiego rodzaju zobowiązaniach mających charakter kredytów bankowych czy też pożyczek. W niektórych przypadkach oprocentowane również są kredyty kupieckie (w ramach umowy między kontrahentami określają oni jaka wysokość odsetek będzie przynależna sprzedającemu w zależności od terminu w jakim nabywca ureguluje zobowiązanie z tytułu dostawy lub usługi).

Więcej…
 
Email Drukuj

Rachunek przepływów pieniężnych - co to takiego?

Rachunek przepływów pieniężnych nie jest sporządzany przez wszystkie jednostki gospodarcze podlegające ustawie o rachunkowości. Obowiązek przygotowania rachunku przepływów pieniężnych należy do m.in.:

Więcej…
 
Email Drukuj

Amortyzacja w rachunku przepływów pieniężnych - jak to działa i czemu służy?

Istotną wartością, o którą wielkość wyniku wykazanego w rachunku zysków i strat, będzie się różnić od wykazanego w rachunku przepływów strumienia, jest amortyzacja. Jest to szczególny rodzaj wielkości finansowej. Amortyzacja jest jednym z

Więcej…
 
Email Drukuj

Rachunek przepływów pieniężnych a rachunek zysków i strat cz. 1

Wydawać by się mogło, że sprawozdanie w zupełności odzwierciedlające przebieg całości różnych zjawisk ekonomicznych w przedsiębiorstwie stanowi rachunek zysków i strat. Ma przecież dynamiczny charakter - przedstawia wartość osiągniętych w okresie wielkości finansowych (a nie jak bilans: statyczny układ odzwierciedlający jedynie stan na dany moment w czasie).

Więcej…
 
Email Drukuj

Warianty kształtowania się przepływów pieniężnych cz. 1

Z punktu widzenia możliwych wariantów kształtowania się przepływów pieniężnych z poszczególnych obszarów działalności możemy wyróżnić osiem różnych sytuacji, w zależności czy strumienie z różnych działalności są dodatnie czy ujemne. Poniżej przedstawiono możliwe warianty.

Więcej…
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Reklama