Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Email Drukuj

 

Piramida Dupont: jak działa i jak ją analizować? cz. 1

Analiza Dupont zajmuje się analizą czynników składających się na rentowność kapitału własnego jednostki gospodarczej. Dotyczy ona cząstkowego przedstawienia składników tworzących ostatecznie rentowność kapitału własnego. Jak wiadomo, rentowność kapitału własnego stanowi kluczowy wskaźnik rentowności dla właścicieli firmy, którzy określają dzięki niemu stopę zwrotu z zainwestowanego przez nich kapitałów. Dzięki analizie Dupont można określić w jaki sposób poszczególne obszary składowe wpływają na rentowność kapitałów własny przedsiębiorstwa (co pozwala jednocześnie lepiej zdiagnozować miejsca generowania zysku i ich znaczenie dla tego procesu).

Więcej…
 
Email Drukuj

Jak analizować rentowność w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym? cz. 1

Ponieważ sprawozdanie skonsolidowane ma postać odmienną od typowego sprawozdania jednostkowego, może czasem budzić wątpliwości natury analitycznej jak interpretować pewne wielkości oraz np. w jaki sposób używać ich do wyznaczenia wskaźników finansowych.

Więcej…
 
Email Drukuj

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane - jak to działa? cz. 1

Nie rzadko w pracy analitycznej można napotkać obok sprawozdań jednostkowych, także sprawozdania finansowe grup kapitałowych tj. grup firm składających się z co najmniej dwóch jednostek - w tym głównej tj. dominującej ('spółki matki') oraz zależnej ('spółki córki').

Więcej…
 
Email Drukuj

Przepływy z działalności operacyjnej

Analizę cash-flow z działalności operacyjnej należy rozpatrywać pod kątem, które pozycje decydują o wzroście lub spadku wielkości środków pieniężnych - jaki udział ma w tym wynik netto, jaki amortyzacja, a jaki zmiana stanu należności, zapasów czy zobowiązań krótkoterminowych (przy metodzie pośredniej) - lub jaki udział mają gotówkowe wpływy a jaki wydatki (przy metodzie bezpośredniej).

Więcej…
 
Email Drukuj

Dlaczego ROE i ROA rosną w trakcie roku, gdy wynik finansowy w kolejnych kwartałach jest identyczny?

Spotkałem się kiedyś z - wydawałoby się - banalnym pytaniem: czy rentowność kapitału własnego (ROE) i rentowność aktywów (ROA) z kolejnych okresów kwartalnych w ciągu roku są właściwie wyliczone?

Więcej…
 
Email Drukuj

Bilans czyli majątek, kapitał własny i zobowiązania cz. 2

Pasywa to inaczej źródła finansowania majątku (czyli posiadanych aktywów). Źródła finansowania mogą być wewnętrzne (czyli kapitały własne) oraz zewnętrzne (czyli zobowiązania i ewentualnie rezerwy na zobowiązania).

Więcej…
 
Email Drukuj

Co to jest dźwignia finansowa i co ona rzeczywiście "dźwiga"?

Zobowiązania zaciągnięte przez firmę zwykle wiążą się z obciążeniem ich obsługi w postaci odsetek. Oczywiście nie wszystkie zobowiązania wiążą się z ponoszeniem kosztów odsetkowych. Na pewno koszty te wystąpią przy wszelkiego rodzaju zobowiązaniach mających charakter kredytów bankowych czy też pożyczek. W niektórych przypadkach oprocentowane również są kredyty kupieckie (w ramach umowy między kontrahentami określają oni jaka wysokość odsetek będzie przynależna sprzedającemu w zależności od terminu w jakim nabywca ureguluje zobowiązanie z tytułu dostawy lub usługi).

Więcej…
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Reklama