Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Email Drukuj

Rotacja zapasów (film wideo)

Kolejny film z kanału YouTube "Akademia Finansowa", prowadzącego profesjonalne i praktyczne szkolenia finansowe on-line. Przedstawiamy film "Rotacja zapasów" ze szkolenia "Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa w Praktyce".

Więcej…
 
Email Drukuj

Szkolenie Rachunek Przepływów Pieniężnych w Praktyce (filmy wideo)

Właśnie wystartował kanał YouTube "Akademia Finansowa" który będzie przedstawiać profesjonalne i praktyczne szkolenia finansowe on-line. Przedstawiamy pierwszy filmu ze szkolenia "Rachunek Przepływów Pieniężnych w Praktyce".

Więcej…
 
Email Drukuj

Szkolenie Wycena Przedsiębiorstwa w Praktyce (filmy wideo)

Niedawno wystartował kanał YouTube "Akademia Finansowa" który przedstawia profesjonalne i praktyczne szkolenia finansowe on-line. Przedstawiamy film "jak dokonać wyceny metodą likwidacyjną" ze szkolenia "Wycena Przedsiębiorstwa w Praktyce".

Więcej…
 
Email Drukuj

Metoda bezpośrednia rachunku przepływów pieniężnych cz. 1

W przypadku metody bezpośredniej, wpływy ze sprzedaży oznaczają rzeczywiste gotówkowe wpływy, czyli tylko tą część sprzedaży, która została zapłacona gotówką. Niesie to za sobą taką konsekwencję, że wpływy ze sprzedaży mogą być niższe od przychodów wykazanych w rachunku wyników, ze względu na wystąpienie należności wyrażających tą część sprzedaży, która jeszcze nie została zapłacona. Z drugiej strony, wpływy te zawierają również tą część sprzedaży z poprzedniego okresu, która została zapłacona dopiero teraz (na skutek zmniejszenia należności). Podobnie (tyle, że na zasadzie odwrotności) jest z wydatkami. Są to tylko te koszty, które zostały przez jednostkę gospodarczą zapłacone, w tym także koszty z poprzednich okresów (zmniejszenie zobowiązań z tytułu przeszłych kosztów).

Więcej…
 
Email Drukuj

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych w rachunku przepływów pieniężnych

Aby właściwie sporządzić rachunek w tej jego części, potrzebny jest podział na różnice kursowe zrealizowane i niezrealizowane we wszystkich trzech obszarach: operacyjnym, inwestycyjnym i finansowym. Różnice kursowe w rachunku zysków i strat występują w pozycjach "przychody finansowe" ("Inne") i "Koszty finansowe" ("Inne"), przy czym należy mieć świadomość, że występują tam jako nadwyżka jednych nad drugimi (tj. w przypadku, gdy różnice kursowe dodatnie są wyższe od ujemnych, mamy do czynienia z przychodem, a w sytuacji odwrotnej - z kosztem finansowym).

Więcej…
 
Email Drukuj

Wskaźniki oparte na rachunku przepływów pieniężnych cz. 1

Wskaźniki rentowności kasowej

Dodatkowych informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z punktu widzenia zdolności generowania środków pieniężnych dostarczyć mogą nam wskaźniki rentowności kasowej. Różni się ona tym od 'zwykłej' rentowności, opartej na księgowych wartościach wyniku finansowego, że zamiast niego, stosowana jest wielkość przepływów netto z działalności operacyjnej.

Więcej…
 
Email Drukuj

Amortyzacja bilansowa oraz podatkowa

Amortyzacja w przedsiębiorstwie utożsamia utratę zdolności danego aktywa trwałego do generowania korzyści ekonomicznych. Poprzez amortyzację możliwe jest przyporządkowanie każdemu aktywu okresu jego ekonomicznej użyteczności. Amortyzacje jest kosztem, nie jest natomiast wydatkiem. Przedsiębiorstwo w momencie nabycia lub wytworzenia aktywa trwałego ponosi wydatek pieniężny, nie stanowi on jednak kosztu w tym momencie. Poprzez amortyzację wydatek ten odnoszony jest na cały okres, w którym planuje się wykorzystanie danego środka trwałego. Odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji, aż do momentu zrównania się wartości odpisów z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia do likwidacji czy sprzedaży.

Więcej…
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Reklama