Jak napisać dobry i skuteczny biznes-plan

O tym jak pisać biznes-plan, co powinien zawierać, na co zwrócić uwagę i co jest ważne dla banku w takim biznes-planie. A w szczególności jak go napisać, żeby uzyskać finansowanie (czyli kredyt inwestycyjny) na inwestycję o której chcemy napisać w naszym biznes-planie.

 

Biznes-plan to dokument który służy nie tylko inwestorowi ale powinien również dać odpowiednią wiedzę i informację dla potencjalnego dostawcy dodatkowego finansowania. Na przykład po to żeby uzyskać z banku finansowanie dla inwestycji. Czyli w szczególności należy sobie odpowiedzieć na następujące pytania:

  • jakie treści powinien zawierać biznes-plan,
  • na jakie obszary należy go podzielić, żeby był jasny i czytelny dla banku,
  • na co zwrócić uwagę, jakie rzeczy uwypuklić żeby bank chciał sfinansować inwestycję
  • jak w biznes-planie opisać planowaną inwestycję,
  • jak stworzyć odpowiedni model finansowy w arkuszu kalkulacyjnym jako integralną część biznes-planu,
  • w jaki sposób zaprognozować wielkości finansowe w tym modelu finansowym,
  • jak dokonać analizy inwestycji i jej opłacalności którą ma w sobie biznes-plan,
  • i wreszcie, jak technicznie przygotować czytelny biznes-plan

czyli krótko mówiąc, jak przygotować biznes-plan który będzie przejrzysty, będzie nieść jasny przekaz, ale przede wszystkim pozwoli uzyskać kredyt inwestycyjny na finansowanie projektu inwestycyjnego.

O tym wszystkim dowiecie się z poniższego filmu, który omawia tą tematykę punkt po punkcie. A ta cała wiedza prosto od twórcy setek biznes-planów, który pozyskał dla inwestorów setki milionów złotych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Warto poznać tą wiedzę, bo to praktyka która decyduje o sukcesie Waszych projektów inwestycyjnych. Oraz o tym czy uzyskacie na nie finansowanie którego oczekujecie.

Teoretycy na bok, nadchodzi profesjonalista i praktyk w tworzeniu efektywnych biznes-planów. A to zapewnia Wam tylko wiedza zawarta w naszym serwisie Analiza Finansowa. Pamiętajcie, że tutaj mówimy o finansach w sposób praktyczny!

Profesjonalny biznes-plan nie musi być trudny!

 #BiznesPlan #Biznes-Plan #JakNapisaćBiznesPlan #JakZrobićBiznesPlan #ZawartośćBiznesPlanu #KredytInwestycyjny
#FinansowanieInwestycji #ModelFinansowy #PrognozaFinansowa #PrognozaInwestycji #OcenaOpłacalnościInwestycji
#OcenaEfektywnościInwestycji #AnalizaInwestycji #StopaDyskontowa #AnalizaRynkowa #AnalizaWrażliwości #AnalizaSWOT #SWOT #KapitałWłasny #Inwestycja #ProjektInwestycyjny #IRR #NPV