Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Ocena Efektywności Projektów InwestycyjnychEmail Drukuj

Strumienie pieniężne dla potrzeb oceny projektu inwestycyjnego cz. 1

Celem omówienia metod oceny najpierw musimy zdefiniować pojęcie strumieni pieniężnych, które będą podstawą prowadzenia analizy i przedmiotem odpowiednich przekształceń. O wielkości tych wydatków i wpływów decydować będą właśnie wyznaczone przez analizującego wartości tzw. wolnych strumieni pieniężnych. Będziemy je wyznaczać osobno dla każdego okresu jakiego dotyczy inwestycja.

Więcej…
 
Email Drukuj

Grzechy główne w planowaniu inwestycji cz. 2. Przychody i koszty rosną (spadają) tak samo.

To również kwestia powiązana z tematem, o którym mowa w poprzedniej części, bo może powodować niewłaściwe oszacowanie niektórych wielkości finansowych. Sprawa dotyczy wszelkiego prognozowania przychodów i kosztów, nie tylko do oceny inwestycji, ale każdej oceny prognozowanej sytuacji przedsiębiorstwa. W szczególności, jest to istotne dla analizy wrażliwości, w której należy przeanalizować wpływ zmiany pewnych parametrów na wyniki firmy.

Więcej…
 
Email Drukuj

Grzechy główne w planowaniu inwestycji cz. 3. Skupianie się na NPV i IRR

Inwestycyjni konserwatyści chyba za taki artykuł by mnie zabili albo co najmniej wyzwali od finansowych ignorantów. A jednak zaryzykuję :)

Bieżąca wartość netto inwestycji (NPV) i wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) to oczywiście ważne miary efektywności projektu dla potencjalnego inwestora rozważającego jego realizację (lub realizację alternatywnych przedsięwzięć). Jeśli jednak jesteśmy tym kto udziela finansowania, to powinniśmy w większym stopniu skupić się na tzw. trwałości finansowania, bo NPV czy IRR jest najbardziej interesującą miarą głównie dla inwestora (choć oczywiście jego tez dotyczy sprawa trwałości).

Więcej…
 
Email Drukuj

Grzechy główne w planowaniu inwestycji cz. 4. Źle określona stopa dyskontowa

Często spotykanym sposobem wyznaczenia stopy dyskontowej jest ... brak jej wyliczania, a zamiast wyliczenia ma miejsce - jej wyznaczanie przez wskazanie. Znaczy to ni mniej ni więcej, że inwestor wskazuje w biznes-planie, że stopa dyskontowa wynosi np. 5%. Z czego to wynika - takich informacji już niestety brak.

Więcej…
 
Email Drukuj

Grzechy główne w planowaniu inwestycji cz. 5. Brak analizy wrażliwości lub niewłaściwie sporządzona analiza wrażliwości

Samo właściwe oszacowanie prognozowanych przychodów i kosztów (oraz innych parametrów) inwestycji to jeszcze nie wszystko. Powinna im towarzyszyć możliwie przekrojowa ocena wrażliwości wyników inwestycji na zmianę jej kluczowych parametrów ekonomicznych.

Więcej…
 
Email Drukuj

Strumienie pieniężne dla potrzeb oceny projektu inwestycyjnego cz. 2

W poprzedniej części omówiliśmy wygląd strumieni pieniężnych dla inwestycji uwzględniających wpływy, które są dochodem dla wszystkich stron finansujących. Ale, na strumień pieniężny można również patrzeć z punktu widzenia tylko inwestora wewnętrznego (właściciela) .

Więcej…
 


Reklama