Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
SKUTECZNA OCENA INWESTYCJI


Email Drukuj

Strumienie pieniężne dla potrzeb oceny projektu inwestycyjnego cz. 1

Celem omówienia metod oceny najpierw musimy zdefiniować pojęcie strumieni pieniężnych, które będą podstawą prowadzenia analizy i przedmiotem odpowiednich przekształceń. O wielkości tych wydatków i wpływów decydować będą właśnie wyznaczone przez analizującego wartości tzw. wolnych strumieni pieniężnych. Będziemy je wyznaczać osobno dla każdego okresu jakiego dotyczy inwestycja.

Więcej…
 
Email Drukuj

Strumienie pieniężne dla potrzeb oceny projektu inwestycyjnego cz. 2

W poprzedniej części omówiliśmy wygląd strumieni pieniężnych dla inwestycji uwzględniających wpływy, które są dochodem dla wszystkich stron finansujących. Ale, na strumień pieniężny można również patrzeć z punktu widzenia tylko inwestora wewnętrznego (właściciela) .

Więcej…
 
Email Drukuj

Formy inwestycji majątkowych

Typowe formy inwestycji majątkowych mogą polegać na nabyciu lub przebudowie maszyn produkcyjnych, ciągów technologicznych czy obiektów produkcyjnych, wyposażenia produkcyjnego, a także na zakupie technologii czy nowej licencji, lub na budowie nowych lub rozbudowie już istniejących zakładów produkcyjnych, gdy działania te mają posłużyć wytwarzaniu dóbr i usług.

Więcej…
 


Reklama