Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Strumienie pieniężne dla potrzeb oceny projektu inwestycyjnego cz. 2

W poprzedniej części omówiliśmy wygląd strumieni pieniężnych dla inwestycji uwzględniających wpływy, które są dochodem dla wszystkich stron finansujących. Ale, na strumień pieniężny można również patrzeć z punktu widzenia tylko inwestora wewnętrznego (właściciela) .

 

Wówczas, będzie on miał nieco odmienny kształt:

FCFE (z ang. free cash flows to equity, czyli wolne przepływy pieniężne dla właścicieli) =

Wynik netto

+ Amortyzacja

+/- Zmiana kapitału obrotowego netto

- Nakład inwestycyjny finansowany kapitałem własnym

- Spłata kapitału obcego (np. rat kredytu)

+ Wartość likwidacyjna (rezydualna) majątku

W tym przypadku, nie uwzględniamy w wartości strumienia pieniężnego, jako wpływu, kosztów finansowych pozyskanego kapitału zewnętrznego (dla właścicieli nie jest to dochód), ani wydatków inwestycyjnych, finansowych kapitałem pozyskanym od wierzycieli. Jednocześnie, spłaty kapitału obcego uwzględniamy jako wydatek pieniężny, przy czym należy podkreślić, że chodzi tu wyłącznie o spłatę kwoty udzielonego finansowania (np. rat kredytu), a nie kosztów jego obsługi (np. odsetek od kredytu).

Jak wspomniano wcześniej, strumień pieniężny jest wyliczany dla każdego kolejnego okresu. Oznacza to np., że wynik netto to wynik osiągnięty w danym zamkniętym okresie (nie narastająco!), a zmiana kapitału obrotowego dotyczy tylko zmian, które miały miejsce w tym właśnie okresie. Oznacza to również, że jeśli któraś wielkość w konkretnym okresie nie ma miejsca, to w strumieniu danego okresu oczywiście nie wystąpi (np. taki charakter będą mieć nakłady, które najprawdopodobniej wystąpią tylko w początkowych fazach projektu, czy wartość likwidacyjna, która z kolei będzie częścią strumienia cash-flow tylko w ostatnim wyodrębnionym okresie).

 

 
Reklama