Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Ochrona Danych Osobowych


Email Drukuj

Jakie obowiązki wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych w firmie?

Obowiązkiem, jaki przede wszystkim musi spełnić podmiot przetwarzający dane osobowe (inaczej mówiąc Administrator Danych Osobowych - czyli firma), jest legitymowanie się odpowiednią podstawą prawną, uzasadniającą sam fakt przetwarzania przez ten podmiot określonych danych osobowych.

Więcej…
 
Email Drukuj

Zatrudniasz pracowników? Musisz wdrożyć dokumentację przetwarzania danych osobowych!

Ustawa o Ochronie Danych Osobowych wskazuje jednoznacznie, do przetwarzania danych osobowych pracowników - co znajduje oparcie w art. 221 § 5 kodeksu pracy - "stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych". W rezultacie firma jest zobowiązania do wdrożenia dokumentacji pod rygorem surowych kar (od 10.000 do 50.000 zł) ze strony Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO).

Więcej…
 
Email Drukuj

Obowiązki firm wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, każda firma, która zatrudnia choćby 1 pracownika lub posiada np. bazy Klientów - przetwarza dane osobowe i musi przetwarzać je zgodnie z rozporządzeniem do niniejszej ustawy. Obowiązkiem jest posiadanie dokumentacji - Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Brak lub uchybienia w dokumentacji mogą wiązać się z wysokimi karami, do 50.000 zł za każde uchybienie, a nawet z karą pozbawienia wolności do lat 2.

Więcej…
 
Email Drukuj

Nowelizacja Ustawy Prawo Telekomunikacyjne - wysyłanie ofert na adresy mailowe firm legalne

Z dniem 21 stycznia 2013 r. na mocy nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne, która wprowadziła zmiany w art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wysyłanie ofert na adresy firm, stało się zgodne z prawem. W praktyce oznacza to, że dopuszczalne stało się wysyłanie ofert na e-maile firmowe zamieszczone na stronie internetowej przedsiębiorstwa.

Więcej…
 
Email Drukuj

Dane przedsiębiorców, a ustawa o ochronie danych osobowych

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 28 listopada 2002 r. (II SA 3389/2001) - jeżeli przedsiębiorca objął zakresem danych indywidualnych dotyczących firmy swoje dane osobowe, w sytuacji gdy dane te pokrywają się, nie może on jako osoba fizyczna domagać się ochrony swoich danych osobowych, które są wykorzystywane nie jako dane osobowe, lecz jako dane firmy. Stanowisko to zostało potwierdzone w wyroku WSA w Warszawie z dnia 16 listopada 2011 r. (II SA/Wa 1009/2011).

Więcej…
 


Reklama