Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHEmail Drukuj

Analiza rachunku przepływów pieniężnych cz. 1

W tym artykule omówimy podstawowe zasady analizy rachunku przepływów pieniężnych i określeniu jej przydatności dla analizy finansowej przedsiębiorstwa.

W największym skrócie można stwierdzić, i nie ulega to chyba większej wątpliwości, iż generalnie korzystnie należy ocenić dodatnie wartości przepływów, w szczególności, gdy dotyczy to podstawowej działalności operacyjnej

Więcej…
 
Email Drukuj

Analiza rachunku przepływów pieniężnych cz. 2

Przepływy z działalności inwestycyjnej

W tym obszarze określamy jaki udział w tworzeniu gotówki mają zmiany w stanie majątku rzeczowego (jego sprzedaż czy nabycie), a jaki jest udział działalności związanej z inwestycjami o charakterze finansowym (zakupem i sprzedażą papierów wartościowych, oraz wynikającymi z nich wpływami i wydatkami

Więcej…
 
Email Drukuj

Analiza rachunku przepływów pieniężnych cz. 3

Przepływy z działalności finansowej

Cash flow z działalności finansowej obejmuje wszelkie operacje gotówkowe dotyczące finansowania działalności przedsiębiorstwa (i obsługi tego finansowania) z dwóch źródeł:

Więcej…
 
Email Drukuj

Rachunek przepływów pieniężnych a rachunek zysków i strat cz. 4

Podsumujmy, kluczowe różnice między rachunkiem przepływów pieniężnych a rachunkiem zysków i strat.

Więcej…
 
Email Drukuj

Amortyzacja w rachunku przepływów pieniężnych - jak to działa i czemu służy?

Istotną wartością, o którą wielkość wyniku wykazanego w rachunku zysków i strat, będzie się różnić od wykazanego w rachunku przepływów strumienia, jest amortyzacja. Jest to szczególny rodzaj wielkości finansowej. Amortyzacja jest jednym z

Więcej…
 
Email Drukuj

Zysk (strata) netto w rachunku przepływów pieniężnych

W pośredniej metodzie rachunku przepływów, wynik finansowy stanowi część operacyjnych strumieni pieniężnych. Jest to księgowa wartość wyniku netto z rachunku zysków i strat.

Więcej…
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Reklama