Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHEmail Drukuj

Rachunek przepływów pieniężnych a rachunek zysków i strat cz. 1

Wydawać by się mogło, że sprawozdanie w zupełności odzwierciedlające przebieg całości różnych zjawisk ekonomicznych w przedsiębiorstwie stanowi rachunek zysków i strat. Ma przecież dynamiczny charakter - przedstawia wartość osiągniętych w okresie wielkości finansowych (a nie jak bilans: statyczny układ odzwierciedlający jedynie stan na dany moment w czasie).

Więcej…
 
Email Drukuj

Rachunek przepływów pieniężnych - co to takiego?

Rachunek przepływów pieniężnych nie jest sporządzany przez wszystkie jednostki gospodarcze podlegające ustawie o rachunkowości. Obowiązek przygotowania rachunku przepływów pieniężnych należy do m.in.:

Więcej…
 
Email Drukuj

Rachunek przepływów pieniężnych a rachunek zysków i strat cz. 2

Rachunek przepływów również ma za zadanie nie uwzględnić tych wszystkich operacji, które nie mają charakteru pieniężnego, podczas gdy w rachunku zysków i strat istnieje obowiązek wykazania przychodów i kosztów dotyczących

Więcej…
 
Email Drukuj

Rachunek przepływów pieniężnych a rachunek zysków i strat cz. 3

Należy pamiętać, że rodzaje działalności, według których podzielony jest rachunek przepływów pieniężnych (operacyjny, inwestycyjny, finansowy), nie są w pełni porównywalne z podziałem zastosowanym w rachunku zysków i strat.

Więcej…
 
Email Drukuj

Przepływy z działalności operacyjnej

Analizę cash-flow z działalności operacyjnej należy rozpatrywać pod kątem, które pozycje decydują o wzroście lub spadku wielkości środków pieniężnych - jaki udział ma w tym wynik netto, jaki amortyzacja, a jaki zmiana stanu należności, zapasów czy zobowiązań krótkoterminowych (przy metodzie pośredniej) - lub jaki udział mają gotówkowe wpływy a jaki wydatki (przy metodzie bezpośredniej).

Więcej…
 
Email Drukuj

Przepływy z działalności finansowej

Cash flow z działalności finansowej obejmuje wszelkie operacje gotówkowe dotyczące finansowania działalności przedsiębiorstwa (i obsługi tego finansowania) z dwóch źródeł: wewnętrznego, w postaci dokapitalizowania go przez właścicieli oraz zewnętrznego - zaciągania zobowiązań o charakterze kredytowym lub podobnym (leasingowym).

Więcej…
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Reklama