Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHEmail Drukuj

Wskaźniki oparte na rachunku przepływów pieniężnych cz. 1

Wskaźniki rentowności kasowej

Dodatkowych informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z punktu widzenia zdolności generowania środków pieniężnych dostarczyć mogą nam wskaźniki rentowności kasowej. Różni się ona tym od 'zwykłej' rentowności, opartej na księgowych wartościach wyniku finansowego, że zamiast niego, stosowana jest wielkość przepływów netto z działalności operacyjnej.

Więcej…
 
Email Drukuj

Wskaźniki oparte na rachunku przepływów pieniężnych cz. 2

Wskaźnik pokrycia zobowiązań nadwyżką z działalności operacyjnej

Wskaźnik pokrycia zobowiązań nadwyżką z działalności operacyjnej pozwoli nam określić na ile strumień pieniężny z działalności operacyjnej zabezpiecza spłatę posiadanych zobowiązań przedsiębiorstwa. W efekcie otrzymujemy informację jak szybko firma byłaby zdolna spłacić swoje zadłużenie z generowanych dochodów, bez potrzeby sprzedawania majątku.

Więcej…
 
Email Drukuj

Wskaźniki oparte na rachunku przepływów pieniężnych cz. 3

Wskaźnik pokrycia obsługi długu

Wskaźnik pokrycia obsługi długu (DSCR z ang. debt service coverage ratio) pozwala określić zdolność firmy do regulowania swoich zobowiązań finansowych z wygenerowanej nadwyżki pieniężnej (z uwzględnieniem posiadanej wcześniej gotówki). W ramach zobowiązań finansowych do zapłacenia w danym okresie uwzględnia się wszelkie raty kredytowe lub analogiczne do nich płatności (np. z tytułu obligacji czy bonów komercyjnych) oraz odsetki zapłacone z tytułu ich obsługi.

Więcej…
 
Email Drukuj

Metoda bezpośrednia rachunku przepływów pieniężnych cz. 1

W przypadku metody bezpośredniej, wpływy ze sprzedaży oznaczają rzeczywiste gotówkowe wpływy, czyli tylko tą część sprzedaży, która została zapłacona gotówką. Niesie to za sobą taką konsekwencję, że wpływy ze sprzedaży mogą być niższe od przychodów wykazanych w rachunku wyników, ze względu na wystąpienie należności wyrażających tą część sprzedaży, która jeszcze nie została zapłacona. Z drugiej strony, wpływy te zawierają również tą część sprzedaży z poprzedniego okresu, która została zapłacona dopiero teraz (na skutek zmniejszenia należności). Podobnie (tyle, że na zasadzie odwrotności) jest z wydatkami. Są to tylko te koszty, które zostały przez jednostkę gospodarczą zapłacone, w tym także koszty z poprzednich okresów (zmniejszenie zobowiązań z tytułu przeszłych kosztów).

Więcej…
 
Email Drukuj

Wskaźniki oparte na rachunku przepływów pieniężnych cz. 4

Obejrzyjmy przykład wyznaczenia kilku wskaźników wynikających z rachunku cash flow.

Więcej…
 
Email Drukuj

Metoda bezpośrednia rachunku przepływów pieniężnych cz. 2

Obejrzyjmy przykład jak może wyglądać rachunek przepływów pieniężnych w metodzie bezpośredniej w stosunku do sporządzonego metodą pośrednią.

Więcej…
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Reklama