Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Wskaźniki oparte na rachunku przepływów pieniężnych cz. 2

Wskaźnik pokrycia zobowiązań nadwyżką z działalności operacyjnej

Wskaźnik pokrycia zobowiązań nadwyżką z działalności operacyjnej pozwoli nam określić na ile strumień pieniężny z działalności operacyjnej zabezpiecza spłatę posiadanych zobowiązań przedsiębiorstwa. W efekcie otrzymujemy informację jak szybko firma byłaby zdolna spłacić swoje zadłużenie z generowanych dochodów, bez potrzeby sprzedawania majątku.

 

Pokrycie zobowiązań nadwyżką pieniężną = Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej / (Zobowiązania ogółem - inwestycje krótkoterminowe)

W liczniku - przepływy netto z działalności operacyjnej. W mianowniku - wartość zobowiązań netto ? zobowiązania są skorygowane o posiadaną przez firmę gotówkę oraz jej ekwiwalenty (szybkie do spieniężenia).

Bez wątpienia, im wyższa wartość miernika, tym bezpieczniejszy poziom zadłużenia przedsiębiorstwa, w stosunku do generowanej gotówki. Po odwróceniu wskaźnika (poprzez podzielenie jedności przez uzyskany wynik), dowiemy się jak długo przedsiębiorstwo musiałoby spłacać swoje zadłużenie z wytwarzanej nadwyżki cash flow (jeśli nadwyżka dotyczy okresu rocznego, będzie to ilość lat, które byłyby do tego potrzebne), przy założeniu, że wartość przepływów operacyjnych będzie taka sama również w przyszłości. W tym przypadku, im krótszy okres byłby na to potrzebny, tym lepiej. Np. jeśli zobowiązania netto są 3 razy wyższe od rocznej nadwyżki pieniężnej to oznacza, że w ciągu 3 lat firma jest w stanie spłacić swoje zadłużenie.

Wskaźnik na poziomie 0,25-0,33 (oznacza 3-4 letni okres spłaty długu) i wyższy wskazuje generalnie bezpieczny poziom zadłużenia.

 
Reklama