Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Wskaźniki oparte na rachunku przepływów pieniężnych cz. 3

Wskaźnik pokrycia obsługi długu

Wskaźnik pokrycia obsługi długu (DSCR z ang. debt service coverage ratio) pozwala określić zdolność firmy do regulowania swoich zobowiązań finansowych z wygenerowanej nadwyżki pieniężnej (z uwzględnieniem posiadanej wcześniej gotówki). W ramach zobowiązań finansowych do zapłacenia w danym okresie uwzględnia się wszelkie raty kredytowe lub analogiczne do nich płatności (np. z tytułu obligacji czy bonów komercyjnych) oraz odsetki zapłacone z tytułu ich obsługi.

 

Pokrycie obsługi długu = (Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej + rezerwy gotówkowe*) / (Raty kredytowe i podobne + odsetki w danym okresie)

* gotówka posiadana na koniec poprzedniego okresu

W liczniku - przepływy netto z działalności operacyjnej w danym okresie powiększone o posiadany stan gotówki, w mianowniku - suma wydatków związanych ze spłatą zobowiązań finansowych w danym okresie.

Wskaźnik określa stopień pokrycia nadwyżką gotówki wytworzonej oraz posiadanej, przypadającego na ten sam okres zadłużenia do zapłaty wraz z kosztami jego obsługi (w zależności od potrzeb dotyczyć to może zadłużenia kredytowego, leasingowego, oraz z tytułu obligacji). Akceptowalnym jest poziom co najmniej równy jedności, bo oznacza, że firma jest w stanie pokryć wydatki związane ze spłatą zadłużenia finansowego. Poziom wyraźnie niższy od jedności oznacza, że w danym okresie nie ma wystarczających zasobów finansowych do uregulowania tego zadłużenia, i albo firma zmuszona będzie dodatkowo się zadłużyć lub uzyskać środki od właściciela. W przeciwnym przypadku, na dłuższą metę, grozi jej ryzyko niewypłacalności.

 
Reklama