Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
SPECYFIKA RACHUNKU CASH FLOW


Email Drukuj

Rachunek przepływów pieniężnych a rachunek zysków i strat cz. 4

Podsumujmy, kluczowe różnice między rachunkiem przepływów pieniężnych a rachunkiem zysków i strat.

Więcej…
 
Email Drukuj

Rachunek przepływów pieniężnych a rachunek zysków i strat cz. 1

Wydawać by się mogło, że sprawozdanie w zupełności odzwierciedlające przebieg całości różnych zjawisk ekonomicznych w przedsiębiorstwie stanowi rachunek zysków i strat. Ma przecież dynamiczny charakter - przedstawia wartość osiągniętych w okresie wielkości finansowych (a nie jak bilans: statyczny układ odzwierciedlający jedynie stan na dany moment w czasie).

Więcej…
 
Email Drukuj

Rachunek przepływów pieniężnych - co to takiego?

Rachunek przepływów pieniężnych nie jest sporządzany przez wszystkie jednostki gospodarcze podlegające ustawie o rachunkowości. Obowiązek przygotowania rachunku przepływów pieniężnych należy do m.in.:

Więcej…
 
Email Drukuj

Rachunek przepływów pieniężnych a rachunek zysków i strat cz. 2

Rachunek przepływów również ma za zadanie nie uwzględnić tych wszystkich operacji, które nie mają charakteru pieniężnego, podczas gdy w rachunku zysków i strat istnieje obowiązek wykazania przychodów i kosztów dotyczących

Więcej…
 
Email Drukuj

Rachunek przepływów pieniężnych a rachunek zysków i strat cz. 3

Należy pamiętać, że rodzaje działalności, według których podzielony jest rachunek przepływów pieniężnych (operacyjny, inwestycyjny, finansowy), nie są w pełni porównywalne z podziałem zastosowanym w rachunku zysków i strat.

Więcej…
 
Email Drukuj

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych w rachunku przepływów pieniężnych

Aby właściwie sporządzić rachunek w tej jego części, potrzebny jest podział na różnice kursowe zrealizowane i niezrealizowane we wszystkich trzech obszarach: operacyjnym, inwestycyjnym i finansowym. Różnice kursowe w rachunku zysków i strat występują w pozycjach "przychody finansowe" ("Inne") i "Koszty finansowe" ("Inne"), przy czym należy mieć świadomość, że występują tam jako nadwyżka jednych nad drugimi (tj. w przypadku, gdy różnice kursowe dodatnie są wyższe od ujemnych, mamy do czynienia z przychodem, a w sytuacji odwrotnej - z kosztem finansowym).

Więcej…
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Reklama