Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
RACHUNKOWOŚĆEmail Drukuj

Ustawa o rachunkowości stan na 31.12.2011 r.

Rozdział 1 Przepisy ogólne

 

art. 1

Ustawa określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

art. 2

1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej "ustawą", stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,


Więcej…
 
Email Drukuj

Ustawa o rachunkowości stan na 31.12.2011 r.

Rozdział 2 Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Więcej…
 
Email Drukuj

Ustawa o rachunkowości stan na 31.12.2011 r.

Rozdział 3 Inwentaryzacja

Więcej…
 
Email Drukuj

Ustawa o rachunkowości stan na 31.12.2011 r.

Rozdział 4 Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego

Więcej…
 
Email Drukuj

Ustawa o rachunkowości stan na 31.12.2011 r.

Rozdział 4a Łączenie się spółek

Więcej…
 
Email Drukuj

Ustawa o rachunkowości stan na 31.12.2011 r.

Rozdział 5 Sprawozdania finansowe jednostki

Więcej…
 
Email Drukuj

Ustawa o rachunkowości stan na 31.12.2011 r.

Rozdział 6 Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej

Więcej…
 
Email Drukuj

Ustawa o rachunkowości stan na 31.12.2011 r.

Rozdział 7 Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych

Więcej…
 
Email Drukuj

Ustawa o rachunkowości stan na 31.12.2011 r.

Rozdział 8 Ochrona danych

Więcej…
 
Email Drukuj

Ustawa o rachunkowości stan na 31.12.2011 r.

Rozdział 8a Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Więcej…
 
Email Drukuj

Ustawa o rachunkowości stan na 31.12.2011 r.

Rozdział 9 Odpowiedzialność karna

Więcej…
 
Email Drukuj

Ustawa o rachunkowości stan na 31.12.2011 r.

Rozdział 10 Przepisy szczególne i przejściowe

Więcej…
 
Email Drukuj

Ustawa o rachunkowości stan na 31.12.2011 r.

Załącznik 3. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

Więcej…
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Reklama