Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • ERROR LOADING FEED DATA
 • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Regulamin serwisu ANALIZA FINANSOWA (stan na 31.10.2011 godz. 12.00)


Informacje wstępne

§ 1

 1. Właścicielem i administratorem serwisu ANALIZA FINANSOWA jest firma Business Concepts, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Narożnej 56, 71-499 Szczecin.
 2. Każdy użytkownik serwisu ANALIZA FINANSOWA akceptuje niniejszy (Regulamin) oraz jego (Politykę Prywatności).
 3. W przypadku braku akceptacji regulaminu czy polityki prywatności, użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z serwisu. W przypadku chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i braku akceptacji regulaminu, użytkownik powinien powiadomić o tym Administratora serwisu.
 4. Warunkiem prawidłowego działania serwisu na komputerze użytkownika jest posiadanie przeglądarki internetowej, z możliwością zapisu plików cookies, oraz programów dodatkowych, potrzebnych do odczytania bądź odtwarzania elementów zawartych w serwisie. Użytkownik musi również posiadać aktywne konto e-mail, umożliwiające komunikację z serwisem ANALIZA FINANSOWA.
 5. Każdy użytkownik może przeglądać zasoby serwisu i korzystać z nich w zakresie wynikającym z udzielonych mu uprawnień.


Rejestracja w serwisie oraz składanie i realizacja zamówień

§ 2

 1. Za pośrednictwem serwisu ANALIZA FINANSOWA użytkownicy mogą nabywać odpowiednie uprawnienia, w tym dostęp do oferowanych w nim darmowych i płatnych usług, którymi są artykuły o tematyce szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw.
 2. Dostęp do części artykułów może wymagać rejestracji użytkownika w serwisie.
 3. Dostęp do artykułów płatnych kursów wymaga również, oprócz dokonania rejestracji użytkownika, złożenia i opłacenia odpowiedniego zamówienia, w tym podanie przez użytkownika danych niezbędnych do jego złożenia i realizacji.
 4. Zamówienie realizowane jest w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania płatności za to zamówienie.
 5. W przypadku jakichkolwiek problemów, bądź wystąpienia procesów niezgodnych z zamierzeniami, użytkownik może skontaktować się z administratorem serwisu. Administrator podejmie odpowiednie kroki w kierunku umożliwienia użytkownikowi realizacji zamówień, oraz prawidłowego korzystania z serwisu i udziału w procesach.
 6. Użytkownik dokonujący rejestracji w serwisie, zgadza się na przesyłanie na adres e-mail newslettera ANALIZA FINANSOWA, zawierającego informacje związane z działaniem i tematyką serwisu, a także inne informacje o charakterze komercyjnym i reklamowym dotyczącym partnerów serwisu. W każdej chwili użytkownik może usunąć swoje dane z bazy serwisu, bądź wypisać się z newslettera, odbierając tym samym administratorowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych użytkownika.


Prawa autorskie zawartości serwisu

§ 3

 1. Wszystkie artykuły zawarte w serwisie są własnością administratora serwisu, lub ich autorów.
 2. Uczestnik nie może udostępniać żadnych materiałów stanowiących treść artykułów osobom trzecim, w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela czy administratora serwisu.
 3. W przypadku niezastosowania się przez użytkownika do punktu 2, administrator ma prawo podjąć odpowiednie kroki prawne.
 4. Wszystkie artykuły darmowe oraz płatne udostępniane w serwisie ANALIZA FINANSOWA, a także wszelkie treści w nim zawarte podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).


Reklamacje

§ 4

W przypadku niepoprawnego działania serwisu, użytkownik jest uprawniony do powiadomienia o tym fakcie administratora systemu poprzez adres e-mail: office@businessconcepts. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.


Postanowienia końcowe

§ 5

 1. Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, w kierunku prawidłowego działania serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu na czas nieokreślony, w celu modernizacji, naprawy lub ulepszenia procesów w nim zachodzących.
 3. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie całości lub części zawartości serwisu, w szczególności zawartych w nim artykułów, a także udostępniania innym osobom w sposób naruszający porządek prawny.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie bez podania przyczyny. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeżeli tylko korzysta w jakikolwiek sposób z serwisu, będąc jego użytkownikiem.


 
Reklama