Programy Finansowe

Aplikacje czyli programy finansowe do efektywnej pracy

Zapraszamy tutaj jeśli potrzebujecie konkretnych zaawansowanych aplikacji, które pomogą w Waszej pracy i życiu. Bo, tworzymy aplikacje, które ułatwią i przyspieszą wiele standardowych lub bardziej zaawansowanych obliczeń z zakresu finansów. Zarówno dla finansistów jak i niefinansistów.

Dlatego, znajdziecie tu programy finansowe do sporządzenia analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa czy oceny inwestycji majątkowej. A także stworzenia przepływów pieniężnych czy sporządzenia prognoz finansowych.

Tu znajdziecie gotowe, przydatne rozwiązania! Możemy także sporządzić aplikacje pod Wasze konkretne potrzeby! Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą firmy konsultingowe i biura rachunkowe. A także osoby potrzebujące bardziej zaawansowanych narzędzi analitycznych.

Poza tym, do każdego programu przedstawiamy filmy instruktażowe z naszej Akademii Finansowej, wspomagające użytkownika.

Analitycy finansowi są zgodni! Programy finansowe tylko z e-BizCom.net!

Aplikacja finansowa w Excelu: Analiza Finansowa

Program za pomocą którego sporządzicie Państwo efektywną analizę finansową dowolnego przedsiębiorstwa. Więcej…

programy-finansowe-program_analiza_finansowa_professional

Aplikacja finansowa w Excelu: Prognoza Finansowa

Aplikacja służy sporządzeniu prognoz finansowych w postaci bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów na okresy przyszłe, na podstawie danych za przeszłość, oraz zadanych parametrów dotyczących przyszłości. Więcej…

programy-finansowe-program_prognoza_finansowa_professional

Program finansowy w Excelu: Rachunek Cash Flow

Aplikacja służy sporządzeniu zaawansowanego rachunku przepływów na podstawie danych bilansowych oraz z rachunku zysków i strat, oraz uzupełnienia danych dodatkowych (co służy odrzuceniu operacji niepieniężnych oraz lepszemu przyporządkowaniu operacji pieniężnych do właściwych rodzajów strumieni pieniężnych). Więcej…

programy-finansowe-program_rachunek_cash_flow_professional

Aplikacja finansowa w Excelu: Ocena Inwestycji

Program służy pomocą w zaprojektowaniu i analizie przedsięwzięcia inwestycyjnego, na podstawie wprowadzonych parametrów projektu inwestycyjnego tj. wielkości nakładów inwestycyjnych (i ich kosztów), okresu inwestycji, stopy amortyzacji majątku, oraz przychodów i kosztów. Wyznaczana jest opłacalność inwestycji oraz tworzone prognozowane sprawozdanie finansowe dla projektu inwestycyjnego. Więcej…

programy-finansowe-program_ocena_inwestycji_professional

Program finansowy w Excelu: Wycena Spółek

Program służy pomocą w dokonaniu wyceny dowolnego przedsiębiorstwa (spółki) metodą porównawczą, zdyskontowanych przepływów pieniężnych (discounted cash flows DCF) i ekonomicznej wartości dodanej (economic value added EVA). Więcej…

program_wycena_spolek_dcf_eva

Analitycy finansowi są zgodni! Bo, programy finansowe tylko z e-BizCom.net!