Ocena Inwestycji – czy można ją zrobić samemu?

Ocena inwestycji nie jest łatwym zadaniem do przeprowadzenia bez wsparcia odpowiedniego modelu analityczno-finansowego. Nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć jak kluczowym dla każdego analityka jest właściwe i efektywne narzędzie analityczne. Stąd, nawet największy znawca tematu, nie wyciągnie żadnych wniosków, jeśli nie będzie posiadać dobrego narzędzia analitycznego, które pozwoli mu ująć liczby w odpowiednie ramy i wyciągnąć na tej podstawie właściwe wnioski.

Dlatego warto poznać aplikację, która rozwiązuje za Państwa problemy związane z dokonaniem efektywnej i przydatnej oceny inwestycji majątkowych. Ponieważ, aplikacja Ocena inwestycji służy pomocą w zaprojektowaniu i analizie przedsięwzięcia inwestycyjnego, na podstawie wprowadzonych parametrów projektu inwestycyjnego tj. wielkości nakładów inwestycyjnych (i ich kosztów), okresu inwestycji, stopy amortyzacji majątku, oraz przychodów i kosztów. Na tej podstawie, tworzony jest bilans, rachunek zysków i strat, ale przede wszystkich – najistotniejszy – rachunek przepływów pieniężnych, i wyznaczenie opłacalności inwestycji za pomocą metod dyskontowych (IRR i NPV) i prostych. Tak więc, w szybki i efektywny sposób pozwala przedstawić podstawowe wielkości finansowe kształtujące dany projekt inwestycyjny.

Dlatego, aplikacja stanowi proste i wygodne w obsłudze narzędzie (zaopatrzone w opis działania – w szczególności dotyczący wprowadzania danych i uzyskiwania informacji wyjściowych) i efektywnie realizuje swój główny cel – dostarcza skutecznej informacji o opłacalności planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Co więcej, razem z programem uzyskuje się dożywotnią gwarancję dotyczącą programu. A także z możliwością darmowego dokonania niewielkich przeróbek programu w zależności od konkretnych potrzeb klienta.

Ocena inwestycji jeszcze nigdy nie była taka prosta!

W zależności od potrzeb użytkownika istnieją 2 odmienne wersje programu, odmienne pod względem funkcjonalności i szczegółowości. Przy czym każde z narzędzi zapewnia skuteczne przeprowadzenie oceny inwestycji na wybranym poziomie szczegółowości. Oprócz tego, istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych funkcji w przypadku takiego zapotrzebowania ze strony użytkownika.

Poza tym, w wersji Professional zastosowano innowacyjną metodę oceny inwestycji w ramach specjalnych autorskich formuł IRR i NPV (a nie wbudowanych formuł Excela, które ograniczają ich funkcjonalność tylko do pełnych okresów rocznych, które w rzeczywistości zdarzają się bardzo rzadko!)


Program Ocena Inwestycji wersja Premium (wersja jednostanowiskowa)

Cena netto(z VAT): 699,90 649,70 zł (799,13 zł brutto)

– prognoza inwestycji do 10 okresów rocznych,

– nakłady (udział własny i udział obcy np. kredyt bankowy) możliwe do ponoszenia we wszystkich okresach,

– 2 możliwe rodzaje majątku nabywanego w ramach inwestycji,

– ocena efektywności z punktu widzenia wszystkich stron finansowania (właściciela i banku),

– przepływy pieniężne dla kolejnych okresów badanych,

– dostęp do filmów instruktażowych dotyczących funkcjonowania programu.

Podsumowując, zaawansowana, ale nie bardzo szczegółowa ocena inwestycji. Dobre rozwiązanie dla tych co potrzebują poznać szybko i sprawnie podstawowe parametry i efektywność projektu inwestycyjnego.

Film instruktażowy cz. 1 – Ocena Inwestycji Wersja Premium

zamow_teraz-ocena-inwestycji

Program Ocena Inwestycji wersja Professional (wersja jednostanowiskowa)

Cena netto: 1.099,90 997,90 zł (1.229,63 zł brutto)

– nawet 60 okresów badawczych (dowolne okresy kwartalne w dowolnych konfiguracjach – do swobodnego wyboru przez użytkownika)

– prognozowanie, oprócz projektowanej inwestycji, wyników bieżącej działalności firmy (jeśli taką prowadzi), wraz z możliwością połączenia obu obszarów

– stopa dyskontowa zmienna w kolejnych okresach inwestycji

– innowacyjne specjalne formuły oceny inwestycji metodami dyskontowymi (bez ograniczenia ich funkcjonalności tylko dla okresów rocznych jakie mają wbudowane formuły Excela)

– nakłady możliwe do ponoszenia we wszystkich okresach

– szeroki zakres charakteru nakładów własnych (kapitał zakładowy, zapasowy, z bieżącej działalności) jak i obcych (kredyty, pożyczki, leasing, dotacje)

– ocena inwestycji metodami prostymi i dyskontowymi, w tym odrębnie z punktu widzenia właściciela, jak i wszystkich stron finansujących projekt

– przepływy pieniężne dla kolejnych okresów badanych

– analiza wrażliwości inwestycji tj. jak zmiana parametrów wpływa na wyniki projektu

– zestaw wskaźników opisujących projekt inwestycyjny

– dostęp do filmów instruktażowych dotyczących funkcjonowania programu.

Podsumowując, pełna i profesjonalna ocena inwestycji, która da Państwu wiele informacji i danych o projekcie inwestycyjnym, łącznie z analizą wariantów wrażliwości. To świetne rozwiązanie dla tych co potrzebują na skutecznie przeanalizować planowaną inwestycję. Zaawansowany „kombajn” do tworzenia i planowania dowolnej inwestycji. Polecany profesjonalistom!

Film instruktażowy cz. 1 – Ocena Inwestycji Wersja Professional

zamow_teraz-ocena-inwestycji

Ocenę inwestycji możesz teraz dokonać szybko i skutecznie!


Powiązane

deweloper+ dla deweloperów
Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa Bez kategorii Ocena Inwestycji Prognoza Finansowa

Program dla deweloperów czyli Deweloper+ dostarcza praktyczne i wygodne rozwiązania!

Dla deweloperów i do inwestycji deweloperskich Kiedy i jakie poniesiemy nakłady inwestycyjne? Jakie będzie tempo sprzedaży, i jak ułożyć raty płatności? Jaka część sprzedaży wpływa na rachunek powierniczy? Kiedy i w jakiej wysokości będą zwalniane środki z rachunku powierniczego? Jakie będą źródła finansowania inwestycji i jaki będzie ich koszt? Tak, każda inwestycja deweloperska to mnóstwo […]

Czytaj więcej
Aplikacje Finansowe Kredyty Prognoza Finansowa

Prognoza finansowa – jak skutecznie ją zrobić?

Jeśli stajecie przed zadaniem sporządzenia prognozy finansowej to wiecie że zadanie jest trudne i czasochłonne. Ale istnieją rozwiązania, które pomagają w tym przedsięwzięciu. Bo, nie łatwo samemu stworzyć model finansowy który wypełni to zadanie w sposób wystarczająco skuteczny. Ale właśnie dlatego warto rozejrzeć się za gotowym rozwiązaniem, które nas w tym skutecznie wesprze. I pozwoli […]

Czytaj więcej
biznes-plan Business Concepts
Biznes-plan Ocena Inwestycji Prognoza Finansowa

Business Concepts: Biznes-plan i przygotowanie inwestycji

Jeśli potrzebujecie przygotować biznes-plan do wszelkiego typu inwestycji majątkowych, oraz uzyskać na nie finansowanie (np. kredytowe) to należy korzystać ze sprawdzonych źródeł oraz wiedzy doświadczonych i sprawdzonych doradców. Firma Business Concepts ze Szczecina specjalizuje się w opracowaniu wniosków kredytowych i biznes-planów. Ma też doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania na wszelkie inwestycje, także deweloperskie. Po szczegóły zapraszamy […]

Czytaj więcej