Ebook Ocena Efektywności Projektów Inwestycyjnych

ebook-ocena-inwestycji

Ebook Ocena Efektywności Projektów Inwestycyjnych

Autor: Paweł Pabianiak

ISBN: 978-83-920280-5-5

Ilość stron: 150 (w formacie A4)

Format: Adobe Reader (pdf)

Rok obecnego wydania: 2019

Cena brutto: 39,90 34,90 zł (33,23 zł netto)

fragmenty_ebooka

ebook-ocena-inwestycji-zamow_teraz

Tematyka najnowszego wydania naszego e-booka (po raz pierwszy opublikowanego w 2005 r.) obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z ważnym i interesującym tematem oceny projektów inwestycyjnych. Przedstawiane kwestie omawiają temat głównie z punktu widzenia inwestorów zewnętrznych, którzy chcą przeanalizować proponowane inwestycję, jak najlepiej zrozumieć ich istotę i ocenić ich racjonalność i opłacalność. Wszystko to na praktycznych przykładach, aby lepiej przedstawić istotne kwestie i gruntownie omówić temat.

Finansowe zagadnienia przedstawiane w książce to w szczególności:

 • podstawowe pojęcia dotyczące inwestycji majątkowych (formy inwestycji, nakłady, efekty, ryzyko inwestycji),
 • główne punkty biznes planu inwestycji, i jego przydatności dla procesu oceny planowanej inwestycji,
 • podstawowe zasady szacowania wielkości finansowych (wydatków inwestycyjnych i wpływów generowanych przez projekt) kształtujących strumienie pieniężne związane z przedsięwzięciem inwestycyjnym,
 • kolejne etapy analizy oceny efektywności inwestycji majątkowych, w tym ocena inwestycji przy udziale prostych (w tym, okres i stopa zwrotu) i dyskontowych metod (w tym, IRR, NPV, wyliczanych przy udziale zasady zmiany wartości pieniądza w czasie),
 • analiza trwałości finansowej projektu inwestycyjnego.

Publikacja ma swój własny niepowtarzalny numer ISBN zarejestrowany w Bibliotece Narodowej (jak tradycyjne książki). Wobec czego może być np. źródłem informacji i odnośników w pracach licencjackich, magisterskich i wszelkich innych opracowaniach (z podaniem tego w przypisach i bibliografii).

ocena-inwestycji-zamow_teraz

Czym ten ebook rożni się od publikacji osiągalnych w księgarniach?

Po pierwsze:

Autor książki posiada praktyczne doświadczenie. Ma praktykę w omawianej tematyce, którą zdobył w pracy na stanowisku pracownika oceny ryzyka kredytowego w Raiffeisen Bank Polska S.A., PKO BP S.A. i Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz jako konsultant biznesowy we własnej firmie doradczej.

Po drugie:

Wiele pojęć w ebooku, którym zwykle nie poświęca się czasu, wyjaśnia tematykę na krótkich, przejrzystych przykładach liczbowych, z komentarzem. Oprócz nich, w publikacji znajduje się duży przykład analizy efektywności inwestycji majątkowej.

I wreszcie – last but not least:

Ta elektroniczna publikacja jest dużo tańsza od tradycyjnych książek. Nie zawiera bowiem kosztów wydrukowania, transportu, marży wydawnictwa, czy kolejnych pośredników (cena podobnych publikacji wynosi średnio ok. 50-100 zł). TO SIĘ NAZYWA PRAWDZIWA FINANSOWA OSZCZĘDNOŚĆ!

Dla kogo jest przeznaczony ten ebook?

Dla tych, którzy chcą poznać zasady analizy inwestycji majątkowych, poszerzyć lub usystematyzować wiadomości na ten temat. Z osób, które z pewnością mogą to wykorzystać w swojej pracy mogą to być inspektorzy czy analitycy kredytowi, zajmujący się w swojej pracy oceną wniosków o kredyty inwestycyjne, oraz osoby przygotowujące te wnioski w firmach doradczych i konsultingowych. Publikację kierujemy również do studentów szkół ekonomicznych, specjalizujących się w ocenie efektywności inwestycji rzeczowych. Książka powinna być także pomocna dla właścicieli przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są pozyskaniem współfinansowania swoich inwestycji majątkowych (np. z strony banku).

Lektura książki pozwoli na pewno uzyskać odpowiedzi na szereg ciekawych pytań:

 • Jak przygotować inwestycję pod kątem finansowym?
 • Jakich informacji powinien dostarczać biznes-plan inwestycji?
 • W jaki sposób szacować kluczowe dla inwestycji wielkości finansowe (wydatki inwestycyjne i wpływy)?
 • Co to jest zmiana wartości pieniądza w czasie?
 • Co to jest wartość rezydualna projektu i jak ją wyznaczyć?
 • Jak określać strumienie pieniężne związane z przedsięwzięciem inwestycyjnym?
 • Jak przeprowadzić kolejne etapy oceny efektywności inwestycji?
 • Co to jest ocena inwestycji przy udziale prostych metod oceny?
 • Do czego służą dyskontowe metody oceny inwestycji?
 • Co to jest wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji?
 • Jak działa i jakie informacje niesie bieżąca wartość inwestycji netto?
 • Jak przeprowadzić analizę trwałości finansowej projektu inwestycyjnego?

A także, wiele, wiele innych..

ebook-ocena-inwestycji-zamow_teraz

Od autora ebooka Ocena Efektywności Projektów Inwestycyjnych:

Inwestowanie to proces, który musi mieć stałe miejsce w każdej gospodarce. A to inwestycje w znacznym stopniu decydują o poziomie efektywności gospodarowania. Sukces w gospodarce rynkowej w istotnym stopniu jest uzależniony od właściwie podejmowanej działalności inwestycyjnej. Gdyż ona jest jedną z ważniejszym podstaw rozwoju podmiotu gospodarczego. Bez inwestycji nie da się podnieść istniejącego poziomu technologicznego czy osiągnąć trwałego wzrostu gospodarczego. Dzięki inwestycjom zwiększa się potencjał wytwórczy zarówno poszczególnych przedsiębiorstw, ale także całej gospodarki narodowej. Powszechna opinia, z którą trudno polemizować mówi, że inwestycje napędzają gospodarkę.

Poniższa publikacja omawia praktyczne metody oceny efektywności inwestycji. Dotyczyć będzie wszelkiego rodzaju przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze majątkowym, które w zamierzeniu mają zwiększać potencjał gospodarczy przedsiębiorstw. Głównym tematem publikacji jest praktyczna ocena czy projekty inwestycyjne podejmowane przez ich inwestorów są wykonalne. A także racjonalne z punktu widzenia ich efektywności, i opłacalne zarówno dla nich jak i dla wszystkich uczestników projektu inwestycyjnego.

Zastosowane podejście jest podejściem z punktu widzenia wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie inwestycji. Nie tylko głównego inwestora, ale również podmiotów finansujących, które otrzymują od inwestora propozycję współfinansowania. Bo w największym skrócie ujmując, one też muszą ocenić wówczas sensowność inwestycji oraz jej ekonomiczną opłacalność. Z kolei inwestor powinien sam mieć świadomość jakiego rodzaju efekty przyniesie planowana inwestycja, jakie są jej atuty, i równocześnie jakie ma słabe strony oraz gdzie czają się ewentualne zagrożenia. Musi wreszcie mieć świadomość jakiej stopy zwrotu z wdrażanej inwestycji może oczekiwać, i czy w kolejnych okresach trwania projektu obciążenia finansowe z nim związane będą w wystarczającym stopniu rekompensowane wpływami.

Ocena inwestycji prosto i profesjonalnie

Poza tym, nikt nie finansuje inwestycji tylko po to, żeby gdziekolwiek, bez zastanowienia, umieścić swoje pieniądze. Co naturalnie zrozumiałe, pieniądze inwestuje się po to, żeby na nich zarobić. Dlatego nikt nie zdecyduje się na inwestowanie „w ciemno”, bez uprzedniego zbadania czy inwestycja, po pierwsze jest wiarygodna, a po drugie czy przyniesie zadowalającą stopę zwrotu.

Jest wiele publikacji skierowanych do tych którzy chcą realizować inwestycję, uprzednio sporządzając biznes plan tego przedsięwzięcia, ale podejście do oceny zawartości merytorycznej biznes planu i oceny inwestycji wymaga nieco odmiennego punktu widzenia. I ta właśnie książka ma za zadanie ten punkt widzenia przedstawić. Publikacja w największym stopniu przeznaczona jest dla tych wszystkich, do których należy obiektywna ocena planów, których celem czy zadaniem jest ocena projektów inwestycyjnych przygotowanych przez inwestorów, do tych osób które dokonują weryfikacji założeń dotyczących planowanych inwestycji np. analityków czy inspektorów bankowych, oraz dla wszelkich potencjalnych inwestorów zewnętrznych. Odbiorcami mogą być również studenci ekonomii czy kierunków pokrewnych, a także Ci wszyscy, których ta tematyka interesuje, i chcą poznać związaną z nią problematykę lub ją rozwinąć.

Ale publikacja ta może również być przydatna dla tych, którzy chcą zrealizować inwestycję, i uzyskać na nią dodatkowe kapitały. Ponieważ znajdą tu informacje na co powinni zwrócić uwagę tworząc plany dla konkretnych odbiorców, jak odbierane są ich propozycje, jak mogą być oceniane i jaki jest zwykle sposób myślenia drugiej strony.

Zapraszam do lektury!

Ocena Inwestycji od teraz już prosta!


Opinie klientów, którzy kupili ebooka:

Książka przydała się przy pisaniu pracy dyplomowej. Bo jest ciekawie napisana i co ważne, na temat!

Iwona S. (Gdańsk)

E-book nt. oceny inwestycji pozwolił mi lepiej zrozumieć jak przygotować inwestycję od strony finansowej i jak ją właściwie ocenić..

Alicja K. (Warszawa)

Wreszcie wiem co to IRR i NPV a także stopa dyskontowa 🙂 Wytłumaczone prosto i jasno.

Jan K. (student, Słupsk)


zamow_teraz

Sprawdźcie Państwo programy finansowe, które pomogą Wam dokonać oceny efektywności inwestycji majątkowych. Wejście na stronę aplikacji

program_ocena_inwestycji_professional

Ebooka „Ocena Efektywności Projektów Inwestycyjnych” można kupić w zestawie aby w efekcie zapłacić mniej! Zestaw kupicie Państwo w niezwykle korzystnej cenie 34,90 + 34,90 + 34,90 = 104,70 79,90 zł brutto

ebook_analiza_finansowa_przedsiebiorstwa ebook_ocena_efektywnosci_projektow_inwestycyjnych ebook_rachunek_przeplywow_pienieznych

ocena-inwestycji-zamow_teraz