Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu e-BizCom.net

Obowiązuje od dnia 24 maja 2018

Na wstępie informujemy, że w serwisie e-bizcom.net (zwanym dalej Serwisem) zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe. Ten dokument określa zasady oraz cele przetwarzania tych danych.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

Korzystanie z Serwisu

Jeżeli korzystacie Państwo z Serwisu jako Użytkownicy zarejestrowani lub niezarejestrowani, Państwa Dane Osobowe są przetwarzane. Przez te dane należy rozumieć adres IP lub inne identyfikatory. Oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Te informacje przetwarzamy przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, czyli w celach:

 • analitycznych i statystycznych – by stale poprawić jakość usług świadczonych w ramach Serwisu i dostosowywać jego funkcjonalności do Twoich potrzeb,
 • wykrywania nadużyć, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności i poprawności działania Serwisu;
 • realizacji sprzedaży ebooków, aplikacji i e-szkoleń.

Rejestracja w Serwisie celem złożenia zamówienia

Gdy zdecydujecie się Państwo na rejestrację w Serwisie celem złożenia zamówienia, niezbędne jest podanie danych do jego realizacji (nazwa/imię i nazwisko oraz adres e-mail i ewentualnie adres i NIP do wystawienia faktury i ewentualnie adres do wysyłki zamówienia w przypadku wysyłki pocztowej/kurierskiej).

Dane Osobowe podane podczas złożenia zamówienia są przetwarzane jedynie w celu realizacji tego zamówienia i wystawienia faktury VAT.

Podanie danych potrzebnych do realizacji zamówienia i wystawienia faktury VAT odbywa się w formularzu zabezpieczonym. Przy pomocy szyfrowanego protokołu protokołu SSL, co zapobiega przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych.

MARKETING

Państwa Dane Osobowe mogą być przetwarzane także w celu realizowania działań marketingowych polegających wyłącznie na wysłaniu mailowej informacji. Ale tylko w przypadku udzieleniu zgody na takie działanie przy składaniu zamówienia.

Państwa Danych nie przetwarzamy celem wyświetlania reklam kontekstowych, behawioralnych czy żadnych innych reklam czy działań marketingowych.

SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE

Serwisy przetwarzać mogą Dane Osobowe Użytkowników odwiedzających profil serwisu w mediach społecznościowych (Facebook). Wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu. Także w celu ogólnego informowania Użytkowników o aktywności Serwisu oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń i usług.

COOKIES

Korzystając z serwisu wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookies, w celu zapewnienia Wam wygody podczas użytkowania serwisu. Żadne pliki cookie wykorzystywane w serwisie nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.

Co to jest plik cookie?

Praktycznie każda witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie, czyli ciasteczka. Składają się na nie niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Tworzą je Państwa przeglądarki internetowe i przechowują ustawienia i informacje potrzebne (lub po prostu niezbędne) do prawidłowego działania serwisu internetowego. Przy kolejnych odwiedzinach serwisu z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy istnieją pliki cookies przechowujące ważne informacje i przesłać je ponownie do odwiedzanej witryny, która wcześniej zapisała ciasteczko w Państwa urządzeniu. Witryna w ten sposób może rozpoznać, że użytkownik odwiedził ją wcześniej i np. dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.

Zalety plików cookie

Pliki cookie ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji i pozwala odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Stąd, pliki cookies pozwalają tworzyć statystyki. Pomagają one zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, to pozwala na ulepszanie jej struktury.

Kontrolowanie i usuwanie plików cookie

Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje Użytkownik może znaleźć wykorzystując funkcję Pomoc w swojej przeglądarce. Lub odwiedzając stronę internetową http://www.aboutcookies.org/, na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach. Należy jednak mieć świadomość, że zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Jakie pliki cookies wykorzystuje witryna?

Serwis wykorzystuje pliki cookies, które można podzielić w następujący sposób:

 • „niezbędne” – czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. podtrzymujące sesję po zalogowaniu użytkownika
 • „funkcjonalne” – pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu
 • „zabezpieczające” – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa
 • „wydajnościowe” – pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu

Jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w przeglądarce?

Informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdują się na poniższych stronach:

Internet Explorer
Chrome
Firefox
Opera
Safari

Natomiast, informacje dla urządzeń mobilnych znajdują się na poniższych stronach:

Android
Blackberry
iOS (Safari)
Windows Phone

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane możemy przekazywać do dostawców usług dla Serwisu, tylko w związku z realizacją zamówienia oraz organów administracji państwowej.

W związku z realizacją zamówień Dane Osobowe mogą być ujawnione zewnętrznym podmiotom, w tym:

 • kurierzy i operatorzy pocztowi (jedynie w przypadkach realizacji zamówienia w formie przesyłki kurierskiej/pocztowej),
 • podmiotom świadczącym usługi utrzymania kopii zapasowej serwisu i przechowywania danych,
 • dostawcy klienta mailowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, istnieje tez obowiązek ujawnienia informacji właściwym organom administracji państwowej, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Każdorazowo, realizacja tych praw polega na wysłaniu odpowiedniego zgłoszenia na adres: biuro’małpa’e-bizcom.net.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo nie wycofacie Państwo zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, które zawarliście w formularzu przy składaniu zamówienia. Jest to niezbędne zarówno do poprawnego świadczenia usług określonych w Regulaminie, jak i w celach marketingowych. Jeśli wycofacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, wówczas zaprzestaniemy ich przetwarzania, poza kwestią związaną z obowiązkiem posiadania przez wymagany prawem czas dokumentów księgowych (faktur VAT), związanych ze zrealizowanymi zamówieniami.

Jeśli będziecie Państwo korzystać z Serwisu, bez złożenia zamówienia, będziemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe przez czas, w którym na Państwa urządzeniu przechowywane będą pliki cookies i oglądane przez Państwa informacje w serwisie.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Państwa Dane Osobowe pozyskujemy w formularzu zamówienia jak i przetwarzamy w sposób bezpieczny.  A dostęp do Państwa Danych Osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dane w formularzu zamówienia zabezpieczone są przy pomocy szyfrowanego protokołu protokołu SSL. Zapobiega to przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych. Dane osobowe utrzymywane są na bezpiecznym serwerze

Wszelkie kwestie związane z Danymi Osobowymi należy zgłaszać na adres: biuro’małpa’e-bizcom.net.