Szkolenie Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa w Praktyce

Szkolenie Analiza Finansowa

Zapraszamy do naszego zaprzyjaźnionego serwisu Akademia Finansowa na szkolenia online dedykowane tematyce Analizy Finansowej Przedsiębiorstwa. To inaczej mówiąc szkolenie online na temat skutecznej i efektywnej analizy finansowej przedsiębiorstw. A jednocześnie również zawierające mnóstwo praktycznej wiedzy o finansach jednostek gospodarczych.

Zapraszamy do serwisu Akademia Finansowa gdzie możecie się Państwo zapisać na najnowsze edycje szkolenia – AKADEMIA FINANSOWA.

Szkolenie Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa w Praktyce obejmuje następujące obszary tematyczne:

  • zawartość informacyjna sprawozdawczości finansowej i jej wykorzystanie do celów analizy przedsiębiorstwa, „czytanie” i interpretacji danych znajdujących się w sprawozdaniach finansowych,
  • z czego składa się i czym charakteryzuje się bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa oraz rachunek przepływów pieniężnych,
  • analiza sprawozdań finansowych oraz procesów finansowych w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu gospodarczym,
  • główne narzędzia i metody poznania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
  • analiza wskaźnikowa w obszarach rentowności, płynności, rotacji majątku obrotowego i zobowiązań, zadłużenia,
  • szczegółowa analiza różnego rodzaju operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie i ich wpływ na wygląd sprawozdania finansowego, w tym rachunku przepływów pieniężnych,
  • a także analiza właścicielska – analiza rentowności kapitału własnego i piramida Dupont.

A wszystko to na wielu praktycznych przykładach.

Szkolenie Analiza Finansowa

Prowadzący szkolenie Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa w Praktyce: Paweł Pabianiak. Finansista i wieloletni analityk finansowy. A także, praktyk z długoletnim doświadczeniem w obszarze finansów przedsiębiorstw. W przeszłości współpracownik banków komercyjnych (PKO BP S.A., Raiffeisen Bank S.A., BOS S.A.) jako analityk ryzyka kredytowego w zakresie oceny klientów korporacyjnych. Konsultant biznesowy, twórca planów biznesowych i inwestycyjnych dla wielu jednostek gospodarczych. A również, jednocześnie autor publikacji książkowych z tematyki szeroko rozumianych finansów, oraz aplikacji informatycznych wspierających procesy analityczne i prognostyczne w przedsiębiorstwach.

Zapraszamy do serwisu Akademia Finansowa aby zapisać się na najnowsze edycje szkolenia – AKADEMIA FINANSOWA.

Parafrazując slogan Akademii Finansowej – wszystko co chcielibyście wiedzieć o analizie finansowej ale baliście się zapytać. 🙂

analiza finansowa, analiza wskaźnikowa, finanse przedsiębiorstwa, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdanie finansowe, wskaźniki finansowe, rentowność, płynność, rotacja, zadłużenie, przychody, koszty, aktywa, pasywa, wynik finansowy, należności, zobowiązania, amortyzacja, piramida Dupont, analiza rentowności kapitału własnego

Powiązane

Szkolenie Rachunek Przepływów Pieniężnych
Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa Rachunek Przepływów Pieniężnych

Szkolenie Rachunek Przepływów Pieniężnych | Sporządzanie i Analiza – Szkolenie Online

Zapraszamy na Szkolenie Rachunek Przepływów Pieniężnych w Praktyce: Sporządzanie i Analiza. Czyli szkolenie online na temat skutecznego przygotowania rachunku przepływów pieniężnych wg układu wynikającego z ustawy o rachunkowości i efektywnej analizy rachunku cash flow. Ni mniej, ni więcej, oznacza to mnóstwo praktycznej wiedzy o finansach jednostek gospodarczych zdobytej pod okiem doświadczonego eksperta z obszaru finansów. […]

Czytaj więcej
deweloper+ dla deweloperów
Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa Ocena Inwestycji Prognoza Finansowa

Program dla deweloperów czyli Deweloper+ dostarcza praktyczne i wygodne rozwiązania!

Dla deweloperów i do inwestycji deweloperskich Kiedy i jakie poniesiemy nakłady inwestycyjne? Jakie będzie tempo sprzedaży, i jak ułożyć raty płatności? Jaka część sprzedaży wpływa na rachunek powierniczy? Kiedy i w jakiej wysokości będą zwalniane środki z rachunku powierniczego? Jakie będą źródła finansowania inwestycji i jaki będzie ich koszt? Tak, każda inwestycja deweloperska to mnóstwo […]

Czytaj więcej
Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa

Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa w Praktyce: Rentowność kapitału własnego

Z cyklu „Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa w Praktyce” tym razem o ważnej kwestii jaką jest rentowność kapitału własnego czyli rentowność ROE. Jak ją wyznaczyć, z jakich elementów się składa? I co ważne, jakie znaczenie dla właścicieli firmy ma rentowność kapitału własnego i z czym ją należy porównywać? Już dziś o tym w serwisie Akademia Finansowa!

Czytaj więcej