Program Analiza Finansowa

program-analiza-finansowa-professional

Aplikacja finansowa w Excelu: Analiza Finansowa

> skuteczne, profesjonalne narzędzie do realizacji przeprowadzenia szerokiej analizy finansowej przedsiębiorstwa

> prosta obsługa i wysoka funkcjonalność

> 2 dostępne wersje w zależności od potrzeb użytkownika

> pełna dożywotnia gwarancja

> dostęp do filmów instruktażowych dotyczących funkcjonowania programów

> program działający pod MS Excel

> wersja jednostanowiskowa (do użytkowania na jednym komputerze stacjonarnym i przenośnym należącym do tego samego użytkownika); możliwość zakupienia Zestawu Licencyjnego (licencja na więcej niż 1 komputer); treść licencji dotycząca naszych programów znajduje się tutaj

analiza-finansowa-zamow_teraz

Nasi Klienci nabyli już ponad 2.000 aplikacji!

Analiza finansowa od teraz już prosta!

PROFESJONALNIE I SKUTECZNIE

Tak więc, Przedstawiamy Państwu aplikację, która rozwiązuje wszelkie problemy związane z dokonaniem profesjonalnej analizy finansowej. Dokonuje wyliczenia szerokiej gamy wskaźników finansowych, a także wyznaczenia pełnej struktury i dynamiki poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych, na podstawie wprowadzonych danych bilansowych oraz rachunku zysków i strat (oraz, w razie potrzeby, dodatkowych informacji). Dlatego też, aplikacja stanowi proste i wygodne w obsłudze narzędzie (zaopatrzone w opis działania – w szczególności dotyczący wprowadzania danych i uzyskiwania informacji wyjściowych) i efektywnie realizuje swój główny cel – dostarcza szybkiej, bieżącej i niemal automatycznej informacji o stanie finansów badanej firmy.

Za pomocą tego programu można dokonać analizy każdego interesującego przedsiębiorstwa!

Co więcej, razem z programem uzyskujecie dożywotnią gwarancję dotyczącą programu, łącznie z możliwością dokonania niewielkich przeróbek programu w zależności od konkretnych potrzeb klienta.

To wszystko powoduje, że nasze aplikacje są polecane wielu osobom i instytucjom, a w szczególności:

– służbom finansowym i właścicielom przedsiębiorstw, aby mogli na bieżąco, skutecznie i szeroko monitorować sytuację swojej firmy,

– firmom księgowym i konsultingowym prowadzącym obsługę finansową różnych firm z różnych branż, aby dzięki temu poszerzyć swój zakres usług,

– syndykom masy upadłości, doradcom restrukturyzacyjnym, aby lepiej przeanalizować sytuację swojej przedsiębiorstwa,

– inwestorom giełdowym, aby mogli ocenić jak funkcjonują firmy z kręgu ich zainteresowania,

– studentom kierunków ekonomicznych jako istotne narzędzie w trakcie zajęć z analizy finansowej lub pisaniu pracy dyplomowej,

– oraz wszystkim zainteresowanym sprawami analizy finansowej, celem poznania stanu finansów dowolnego interesującego przedsiębiorstwa.

ELASTYCZNIE I INNOWACYJNIE

Co więcej, w zależności od potrzeb użytkownika istnieją dwie odmienne wersje programu, odmienne pod względem funkcjonalności i szczegółowości, przy czym każde z narzędzi zapewnia skuteczne przeprowadzenie oceny finansowej na wybranym poziomie szczegółowości. Poza tym, istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych funkcji w przypadku zapotrzebowania ze strony użytkownika.

W wersji Professional istnieje możliwość wprowadzenia danych i ich zbadania dla aż 24 okresów, bez żadnych ograniczeń dla użytkownika co do ich ram czasowych (każdy możliwy miesiąc, kwartał, rok, w dowolnych konfiguracjach) – w efekcie można dokonać analizy np. 24 okresów miesięcznych, 24 okresów rocznych czy kwartalnych, ale także mieszać dowolne okresy (o różnej długości) bez ograniczeń. Program służy także analizie właścicielskiej, w zakresie przeprowadzenia analizy piramidy DuPont, pozwalającej przeanalizować wpływ poszczególnych czynników na rentowność kapitału ROE, oraz w zakresie analizy tworzenia ekonomicznej wartości dodanej (economic value added EVA). Innowacyjną jest metoda oceny dynamiki pozycji bilansu i rachunku zysków i strat – użytkownik może wybrać do niej dowolne okresy. Nie ma także żadnych ograniczeń co do rodzaju rachunku zysków i strat (użytkownik ma do wyboru oba warianty: porównawczy i kalkulacyjny).

TANIO I OSZCZĘDNIE

Ceny naszych aplikacji są bardzo konkurencyjne. Mimo, że aplikacje stanowią profesjonalne narzędzia, to nie muszą kosztować fortuny. Nasze ceny są zdecydowanie niższe od innych osiągalnych (powyżej 1.000 zł netto). Od teraz wszystko można zrobić samemu. Niższa cena przy wyższej funkcjonalności to dewiza naszego działania. Bo, wysoka jakość nie musi kosztować bardzo dużo.

Tak więc, zaufajcie sprawdzonym, dobrym rozwiązaniom. Ponieważ, dDostajecie do rąk narzędzia, które ułatwią Wam życie. Od teraz wszystko wyliczycie i przeanalizujecie bez niczyjej pomocy!

Nie przepłacaj gdzie indziej – u nas dobre i tanie rozwiązania!

Nasze programy do analizy finansowej służą do przeprowadzenia analizy:

  • rentowności,
  • płynności,
  • rotacji,
  • zadłużenia i jego obsługi,
  • struktury bilansu i rachunku zysków i strat,
  • dynamiki bilansu i rachunku zysków i strat.

Różnice w funkcjonalności programów polegają na zróżnicowaniu ilości prezentowanych i wyliczanych wskaźników finansowych, ilości i różnorodności wprowadzanych danych oraz szczegółowości okresów dla których dokonywane są analizy. W związku z tym, poniżej prezentujemy dwa rodzaje oferowanych programów.


program-analiza-finansowa-premiumProgram Analiza Finansowa wersja Premium (wersja jednostanowiskowa):

Cena netto: 349,90 299,90 zł (368,88 zł brutto)

– analiza finansowa przedsiębiorstwa prowadzącego pełną rachunkowość i sporządzającego pełne sprawozdanie finansowe,

– 8 okresów, które mogą dotyczyć kwartałów lub ich wielokrotności (półrocze, 3 kwartały, pełen rok), w dowolnych konfiguracjach,

– 57 wskaźników, we wszystkich grupach mierników (np. rotacji należności z tytułu dostaw i usług czy rentowność EBIT), oraz grupy wskaźników wydajności, czy rynkowe,

– ograniczona analiza struktury bilansu oraz przychodów i kosztów,

– analiza dynamiki głównych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat (bez możliwości uwzględnienia inflacji),

– dostęp do filmów instruktażowych dotyczących funkcjonowania programu.

Podsumowując, dość zaawansowana, ale nie szczegółowa analiza finansowa przedsiębiorstwa, która pozwala uzyskać informację o stanie finansów firmy. Stąd, jest to dobre rozwiązanie dla tych co potrzebują na bieżąco znać sytuację finansową firmy, ale bez zbytniej szczegółowości.

Ocena programu Analiza Finansowa Premium wg naszych użytkowników:

analiza-finansowa-gwiazdki

Ocena 4,41/5

Film instruktażowy – Analiza Finansowa wersja Premium

wersja_demo-analiza-finansowa

analiza-finansowa-zamow_teraz


program-analiza-finansowa-professionalProgram Analiza Finansowa wersja Professional (wersja jednostanowiskowa):

Cena netto: 799,90 699,90 zł (860,88 zł brutto)

– analiza finansowa przedsiębiorstwa prowadzącego pełną rachunkowość i sporządzającego szczegółowe sprawozdania finansowe,

– zarówno wariant porównawczy jak i kalkulacyjny rachunku zysków i strat (do swobodnego wyboru użytkownika),

– 24 okresy badawcze (dowolne miesiące, kwartały, lata, w dowolnych konfiguracjach – do swobodnego wyboru przez użytkownika),

– ponad 100 wskaźników, wiele nowych we wszystkich grupach mierników (np. rentowność EBITDA, jakość nadwyżki finansowej, rentowność „kasowa”, dźwignia finansowa, wskaźniki dotyczące rachunku przepływów – na podstawie dodatkowych danych, wskaźniki szczegółowej struktury aktywów i pasywów oraz rachunku wyników),

– interpretacja ogólna wskaźników,

– analiza DuPont,

– analiza ekonomicznej wartości dodanej EVA,

– pełna analiza struktury bilansu, przychodów i kosztów,

– innowacyjna analiza dynamiki bilansu i rachunku zysków i strat (użytkownik wybiera sobie dowolne okresy do porównania), łącznie z możliwością uwzględnienia zmian realnych (z inflacją) lub nominalnych (także swobodny wybór użytkownika),

– dostęp do filmów instruktażowych dotyczących funkcjonowania programu.

Podsumowując, pełna i profesjonalna analiza finansowa przedsiębiorstwa, która da Państwu mnóstwo informacji i danych o stanie finansów firmy. To świetne rozwiązanie dla tych co potrzebują na bieżąco monitorować sytuację oraz skutecznie i szybko reagować.

Ocena programu Analiza Finansowa Professional wg naszych użytkowników:

analiza_finansowa1

Ocena 4,71/5

Film instruktażowy – Analiza Finansowa wersja Professional

wersja_demo_analiza_finansowa

zamow_teraz

Analizę finansową możesz teraz sporządzić szybko i skutecznie!


Opinie klientów, którzy nabyli program Analiza Finansowa:

Analiza wskaźnikowa naprawdę jest teraz prosta! 🙂

Grażyna W. (Wrocław)

Wprowadzam dane i od razu mam wszystkie interesujące mnie wyniki (…) Bardzo przydatne narzędzie analityczne. Super sprawa!

Jacek M. (firma usługowa, Gorzów Wlkp.)

Analiza w wersji Professional bardzo wsparła nas w pracy analitycznej i pozwoliła na bieżąco analizować różne wskaźniki finansowe w naszej spółce..

Mariusz B. (finansista, Bielsko-Biała)

Analiza Professional okazał się niezwykle pomocnym w mojej pracy programem. (…) Dzięki niemu łatwiej i szybciej przeanalizowałem dane przedsiębiorstwa.

Andrzej H. (syndyk, Gdańsk)


analiza-finansowa-zamow_teraz

Analitycy finansowi są zgodni! Analiza finansowa tylko z e-BizCom.net!

Tutaj znajdziecie inne programy z obszaru finansów do: